Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Ūkio ministras susitiko su Investuotojų forumo nariais

2014-05-16

Ūkio ministras Evaldas Gustas ir Ūkio ministerijos vadovybė susitiko su Investuotojų forumo nariais ir aptarė Ūkio ministerijos atliktus ir planuojamus darbus skatinant investicijas, gerinant verslo sąlygas Lietuvoje, investicijų skatinimo priemones naujuoju 2014–2020 Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos periodu.

Per susitikimą ūkio ministras E. Gustas pristatė Ūkio ministerijos parengtą Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programos projektą, kuris artimiausiu metu bus pateiktas svarstyti Vyriausybei. Pasak ūkio ministro, patvirtinus programą, planuojama rengti programos įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planą, prie kurio rengimo bus kviečiamos prisidėti visos suinteresuotos institucijos, dalyvavusios rengiant programą, tarp jų ir Investuotojų forumas.

Ūkio ministras per susitikimą aptarė investuotojams aktualius klausimus darbo santykių reguliavimo srityje. „Ūkio ministerija kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ deda pastangas siekiant tobulinti darbo santykių reguliavimo sritį. Planuojame susitikti su socialinės apsaugos ir darbo ministre ir pateikti siūlymus dėl Darbo kodekso pakeitimų, kurie numatytais atvejais leistų nukrypti nuo nuostatų, reglamentuojančių terminuotos darbo sutarties sudarymą, darbo sutarties pasibaigimą ir darbo laiką“, – sakė ūkio ministras.

Ūkio viceministras Kęstutis Trečiokas Investuotojų forumo nariams pristatė Ūkio ministerijos įgyvendinamas priemones, kuriomis siekiama mažinti verslo priežiūros sukeliamą naštą verslui ir didinti verslo priežiūros institucijų veiklos efektyvumą ir skaidrumą.

Susitikime kalbėta ir apie Ūkio ministerijos vykdomą verslo priežiūros institucijų veiklos konsolidaciją. Pasak ūkio viceministro K. Trečioko, dar šiais metais planuojama, kad kiekviena konsolidavimo krypties tarpinstitucinė darbo grupė parengs konkrečios konsolidavimo krypties detalųjį priežiūros institucijų pertvarkymo ar tobulinimo planą ir tam reikalingų teisės aktų pakeitimų projektus.

„Siekiame, kad būtų panaikinta 10 licencijų rūšių, 52 licencijų rūšys iš griežto reglamentavimo keičiamos į deklaravimą ir supaprastinta 160 licencijų rūšių išdavimo tvarka. Vyriausybė šiems siūlymams jau pritarė. Dabar ministerijos turi pateikti savo grafikus su terminais, kada bus parengti teisės aktų pakeitimų projektai, įgyvendinantys Ūkio ministerijos pasiūlymus. Pagal šiuos grafikus bus kontroliuojama, ar laiku pateikiami teisės aktų pakeitimai“, – sakė ūkio viceministras K. Trečiokas.

Savo ruožtu, investuotojai atkreipė dėmesį, jog siekiant veiksmingiau konkuruoti dėl užsienio investicijų, reikėtų tobulinti šalies mokesčių sistemą bei lanksčiau reguliuoti darbo santykius. „Asociacija „Investors‘ Forum“ Ūkio ministeriją laiko savo partnere ir ambasadore Vyriausybėje – juk siekiame to paties tikslo, t. y. gerinti verslo aplinką Lietuvoje ir pritraukti užsienio investicijų. Šiuo požiūriu, investuotojai daug vilčių sieja su kuriamu naujuoju socialiniu modeliu ir lankstesniu darbo santykių reguliavimu“, – pažymėjo asociacijos „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė.

Kovojant su korupcija, Ūkio ministerija siekia užtikrinti skaidrų viešųjų pirkimo procesą. Pasak ūkio viceministrės Rasos Noreikienės, šiuo metu vykdant Lietuvos viešuosius pirkimus, palyginti su kitomis ES šalimis, atskleidžiama daugiau informacijos nei reikalauja ES viešųjų pirkimų direktyvos.

„Užtikrinant dar didesnį viešųjų pirkimų skaidrumą, nuo 2015 m. sausio 1 d. perkančiosios organizacijos privalės skelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus“, – teigė ūkio viceministrė R. Noreikienė.

Viešuosius pirkimus daro skaidresnius ir galimybes piktnaudžiauti mažina elektroniniai ir centralizuoti pirkimai. Artimiausiu metu Ūkio ministerija pradės rengti veiksmų planą dėl perėjimo prie visiškai elektroninių viešųjų pirkimų.

Per susitikimą aptarta Ūkio ministerijos įsteigtos VšĮ CPO LT, kuri vykdo centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, veikla. Centralizuoti pirkimai yra viena iš priemonių, kuri padeda mažinti korupcijos prielaidas ir taupo valstybės biudžeto lėšas. VšĮ CPO LT atliekami viešieji pirkimai yra efektyvesni, perkančiosioms organizacijoms nereikia rengti pirkimų dokumentų, pirkimai vyksta greičiau ir skaidriau.

Ūkio ministras E. Gustas investuotojams pristatė Ūkio ministerijos planuojamas priemones iš ES struktūrinės paramos 2014–2020 m. periodo, kurios bus nekreiptos į inovacijų plėtrą, vietos ir užsienio investicijų skatinimą, smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimą, žmogiškųjų išteklių konkurencingumo augimą ir kt.

„Naujajame 2014–2020 m. periode investicijų pritraukimui finansinė parama, kai užsienio investuotojai gavę subsidijų galėjo investuoti į fabrikus – nebeliks. Tačiau paramos galės tikėtis bendrovės, kurios planuos Lietuvoje atlikti mokslinius tyrimus, vykdyti eksperimentinę plėtrą,  norinčios įdiegti inovatyvių ir efektyvių technologijų paslaugų sektoriuje“, – per susitikimą teigė ūkio ministras E. Gustas.

Ūkio ministras pakvietė Investuotojų forumo narius teikti pastabas ir pasiūlymus 2014–2020 ES struktūrinės paramos priemonių aprašymams, kurie paskelbti viešam aptarimui Ūkio ministerijos tinklalapyje.

Investuotojų forumas – savanoriška, nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką. Šiuo metu asociacija vienija virš 50 narių.  

Vaiva Gogelienė
Ministro patarėja
Tel. 8 611 33 792
El. p. vaiva.gogeliene@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.