Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Po svarstymo pritarta siūlymui išplėsti privačius interesus deklaruojančių asmenų sąrašą

2014-04-22

Seimas po svarstymo pritarė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIIP-886(2), kuriomis siūloma išplėsti privačius interesus deklaruojančių asmenų sąrašą. Už teisės akto pakeitimus balsavo 60 Seimo narių, prieš – 1, susilaikė 24 parlamentarai. Tam, kad naujos nuostatos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą.

Pagal svarstomą išplėstą privačius interesus deklaruojančių asmenų sąrašą privačius interesus privalėtų deklaruoti ministerijų kolegijų nariai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariai, gydytojai, odontologai ir farmacijos specialistai, dirbantys biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse bei įmonėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, turinčiose asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją.

Taip pat numatoma išplėsti sąrašą asmenų, kurių privačių interesų deklaracijų duomenys būtų vieši ir skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje. Viešai būtų skelbiami ne tik valstybės politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, politinių partijų pirmininkų ir jų pavaduotojų, valstybės ar savivaldybių institucijų vadovų ir jų pavaduotojų, politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojų ir karjeros valstybės tarnautojų, einančių institucijų ar įstaigų struktūrinių padalinių vadovų pareigas, deklaracijų duomenys, bet ir valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, viešųjų įstaigų ir asociacijų, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, vadovų ir jų pavaduotojų, Lietuvos banko darbuotojų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, vadovų ir jų pavaduotojų, valstybės politikų visuomeninių konsultantų, padėjėjų, patarėjų, ministerijų kolegijų narių, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos narių, taip pat gydytojų, odontologų ir farmacijos specialistų, dirbančių biudžetinėse ir viešosiose įstaigose. Išimtis galiotų asmenims, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti ir (arba) kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą, bei jų sutuoktiniams, sugyventiniams ir partneriams). Taip pat negalėtų būti viešinami ir skelbiami tokie privačių interesų deklaracijoje nurodyti asmens duomenys kaip asmens kodas, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris, ypatingi asmens duomenys, kiti duomenys, kurie negali būti skelbiami pagal galiojančius įstatymus. Be to, galėtų būti neskelbiami kitos sandorio šalies fizinio asmens duomenys, kai sudaromas buitinis sandoris.

Svarstomomis pataisomis siūloma viešinti deklaruojančių asmenų sudaromus sandorius, nurodant apytiksles jų vertes ir sandorio šalis. Šiuo metu pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintas taisykles sandorių vertę ir kitus duomenis skelbti neprivaloma.

Rimas Rudaitis
Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.