Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Ekonomikos komitetas pritarė privalomo užstato už vienkartines pakuotes sistemos įdiegimui

2014-04-09

Šios dienos posėdyje Ekonomikos komitetas svarstė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 41, 5, 7, 8, 11, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 111, 112, 121, 122, 123 straipsniais įstatymo projektą Nr. XIIP-1545. Šiuo projektu siekiama nustatyti teisinį reguliavimą, kurio pagrindu Lietuvoje būtų įdiegta privalomo užstato už vienkartines pakuotes sistema, nustatyti pagrindiniai tokios sistemos diegimo ir funkcionavimo reikalavimai.

Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos, Lietuvos aludarių gildijos, Mažųjų alaus daryklų asociacijos, Lietuvos kooperatyvų sąjungos ir kitų  asocijuotų verslo struktūrų atstovų išdėstytus argumentus bei nuomones nuspręsta pritarti pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Aplinkos komitetui projektą tobulinti atsižvelgiant į komiteto pateiktus pasiūlymus, kuriems bendru sutarimu pritarė Ekonomikos komitetas.

Ekonomikos komiteto biuro padėjėja 
Zita Jodkonienė, tel. (8 5) 239 6758, el. p. Zita.Jodkonienė@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.