Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Ūkio ministerija parengė 2014–2020 m. Lietuvos turizmo plėtros programą

2014-03-12

Šiandien Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtai Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programai. Programoje nustatyti valstybės turizmo plėtros iki 2020 m. tikslai, uždaviniai ir plėtros prioritetai, atsižvelgiant į darniojo turizmo principus.

„Svarbiausi programos tikslai – gerinti turizmo infrastruktūros plėtrą ir paslaugų kokybę, Lietuvos, kaip turistinės šalies, žinomumą ir jos įvaizdį, mažinti turizmo paslaugų sezoniškumą. Programoje įvardytos Lietuvos atvykstamojo turizmo prioritetinės rinkos, parengti žemėlapiai, kuriuose numatyti Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuotini turizmo objektai“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

Naujojoje programoje išskirti prioritetiniai turizmo plėtros regionai, apimantys savivaldybių teritorijose esančius patraukliausius turistinius objektus (Vilniaus, Pajūrio, Nemuno žemupio, Pietų Dzūkijos, Rytų Aukštaitijos ir Žemaitijos aukštumų). Šiose teritorijose ketinama skatinti plėtoti kultūrinio turizmo, verslo turizmo, sveikatos turizmo ir žaliojo (ekologinio) turizmo viešąją ir privačiąją infrastruktūrą.

Programos įgyvendinimo rezultatai bus vertinami pagal numatytus kriterijus – kelionių ir turizmo konkurencingumą, turistų (užsienio) kelionių skaičių, iš (atvykstamojo) turizmo gaunamas pajamas, Lietuvos, kaip poilsio šalies, įvaizdį, apgyvendinimo įstaigų užimtumą ne sezono metu ir kt.

Europos kelionių komisijos duomenimis, 2013 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigose apsistojo 2,2 mln. turistų (10,5 proc. daugiau nei 2012 m. ir 53,1 proc. daugiau nei 2009 m.), iš jų užsienio turistai sudarė 1,2 mln. (9,7 proc. daugiau nei 2012 m. ir 64,1 proc. daugiau nei 2009 m.). 2012 m. Lietuvos pajamos iš atvykstamojo turizmo (vienadienių lankytojų ir turistų) sudarė 3,858 mlrd. Lt, arba 13 proc. daugiau nei 2011 m. ir 28,8 proc. daugiau nei 2007 metais.

Rūta Mikėnienė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
Tel. 8 706 64 704
El. p. ruta.mikeniene@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.