Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Steigimo memorandumas

2013-12-02

MEMORANDUMAS
DĖL LIETUVOS VERSLO TARYBOS STEIGIMO
2013 gruodžio 2 d.

Lietuva, kaip ir visos Europos Sąjungos valstybės deda daug pastangų, kad galutinai įveiktų krizę ir sudarytų sąlygas konkurencingesnei ekonomikai bei didesniam užimtumui, siekia pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo. Lietuvai yra būtina tolygi regioninė plėtra. Vis dar didelė energetinė priklausomybė, energetikos sektoriuje konkurencija nedidelė, o energijos kainos yra aukštos.
Besikeičiančiame globaliame pasaulyje susiduriame su iššūkiais:
a. Žmogiškųjų išteklių srityje:

i. Demografiniai pokyčiai kelia problemų ilgalaikiam Lietuvos augimui;

ii. Išsilavinimo neatitikimas rinkos poreikiams. Gebėjimų paklausos
ir pasiūlos neatitikimas tapo ypač akivaizdus krizės metu ir yra didėjanti problema, liudijanti apie švietimo ir darbo rinkos politikos spragas;

iii. Emigracinė politika neišnaudojama talentų pritraukimui;

iv. Nepakankamas darbo rinkos lankstumas bei socialinė politika, neskatinanti dalyvauti darbo rinkoje;

b. Kapitalo pritraukimo klausimais:

i. Lietuva vis dar atsilieka tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo srityje;

ii. Būtina įgyvendinti naujoviškas priemones, įskaitant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, būtinoms investicijoms finansuoti;

iii. Būtinas efektyvus Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimas;

iv. Būtina gerinti finansavimo prieinamumą smulkiam ir vidutiniam verslui;

Siekdami užtikrinti šalies ekonomikos augimą ir tvarumą bei verslo plėtrą, o taip pat atsižvelgdami į tai, kad:

• Lietuvai būtina išlaikyti sparčią šalies ūkio plėtrą,
• Didinti konkurencingumą bei formuoti palankią investicijoms aplinką,
• Gerinant verslo sąlygas bei investicinį klimatą reikia subalansuotų verslo pasiūlymų,

Lietuvos pramonininkų konfederacija, Asociacija „Investors‘ Forum“, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, apjungia savo pajėgas, ekspertų žinias, patirtį ir steigia Lietuvos verslo tarybą bei pasirašo šį memorandumą.

Memorandumas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. Memorandumo pusės nevaržo viena kitos veiklos, tačiau svarbūs sprendimai ir pasiūlymai turi būti suderinti ir nukreipti Lietuvos ekonomikos tvariai plėtrai.

Memorandumas sudaromas neterminuotai. Jis gali būti nutrauktas dalyvių pageidavimu apie tai iš anksto pranešus.

LPK: www.lpk.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.