Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Ūkio ministras E. Gustas siekia glaudesnio bendradarbiavimo su Izraeliu inovacijų srityse

2013-11-21

Lapkričio 18-20 dienomis ūkio ministras Evaldas Gustas su darbo vizitu lankėsi Izraelyje. Per vizitą su Izraelio Valstybės Vyriausybės ir verslo atstovais aptartas dvišalis ekonominis bendradarbiavimas, investicijos, turizmo plėtros galimybės, pristatytas Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai. Ūkio ministras Evaldas Gustas susitiko su Izraelio Valstybės Vyriausybės atstovais, lankėsi Izraelio įmonėse, verslo inkubatoriuose, susitiko su Izraelio verslo organizacijų vadovais ir verslininkais. 

"Lietuvos ir Izraelio ekonominis dialogas gali būti stiprinamas išnaudojant ne tik dvišalės prekybos, bet ir inovacijų diegimo galimybes. Daug dėmesio turi būti skiriama Lietuvos ir Izraelio verslo ir mokslo bendradarbiavimui", - susitikime su Izraelio mokslo, technologijų ir kosmoso ministru sakė ūkio ministras E. Gustas.

Susitikime su Izraelio mokslo, technologijų ir kosmoso ministru Yaakovu Perry aptartos Izraelio mokslinių tyrimų ir plėtros centro (MATIMOP) ir Lietuvos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) glaudesnio bendradarbiavimo galimybės. Pasak ūkio ministro, Lietuvai ypač praverstų Izraelio patirtis, vykdant bendrus šalių verslininkų ir mokslininkų projektus, skatinant idėjų komercinimą.

"Lietuvoje sukurta moderni mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų infrastruktūra, kurią būtina naudoti ne tik moksliniams tyrimams, bet ir vykdant eksperimentinę plėtrą, kad investicijos į minėtą infrastruktūrą virstų naujais inovatyviais produktais. Ši infrastruktūraturi būti itin intensyviai naudojama verslo poreikiams, mokslo rezultatams komercinti", - sakė ūkio ministras. 

Pasak ūkio ministro, Lietuva aktyviai siekia skatinti dvišalį bendradarbiavimą turizmo srityje. Turistų iš Izraelio srautas Lietuvoje 2013 m. I pusmetį siekė 2 tūkst. Nuo 2013 m. spalio pabaigos Tel Avivą ir Vilnių sujungė naujas oro transporto įmonės "Wizz Air" tiesioginis skrydis, todėl tikimasi, kad pagerėjus susisiekimui metų pabaigoje turistų srautai iš Izraelio pradės augti. Didelį potencialą turi sveikatos turizmo sektorius. Taip pat būtina skatinti dvišalį bendradarbiavimą rengiant verslo misijas, konferencijas, dalyvaujant turizmo parodose.

E.Gustas pakvietė Izraelio mokslo, technologijų ir kosmoso ministrą Yaakovu Perry bei Izraelio turizmo ministrą Uzi Landau atvykti į Lietuvą.
E.Gustas apsilankė kompanijose TEVA bei WIX, aktyviai plėtojančiose savo veiklą Lietuvoje. Kompanija WIX - tai populiari portalų kūrimo platforma, Izraelio technologijų pradedančioji įmonė, nuo spalio mėn. sėkmingai pradėjusi kotiruotis NASDAQ biržoje.
Ministras per vizitą taip pat susipažino su viena pažangiausių ir labiausiai išsivysčiusių pasaulyje Izraelio pradedančiųjų įmonių sistema: apsilankė akceleratoriuje "IDC Elevator", kuriame išvystoma per 40 pradedančiųjų įmonių per metus. Šiame akceleratoriuje ministras susitiko su pirmosios ir vienintelės programoje dalyvaujančios užsienio pradedančiosios įmonės iš Lietuvos atstovu - lietuviškos pradedančiosios įmonės "TrackDuck" vadovu Edmundu Balčiukoniu.
Per susitikimą Izraelio pramonininkų konfederacijoje Izraelio verslo organizacijų vadovams ir verslininkams pristatytos verslo ir investicijų galimybės Lietuvoje.

"Džiaugiuosi, kad pastaraisiais metais Izraelio tiesioginės investicijos Lietuvoje ir prekybos apimtys auga. Lietuvoje investuojantys Izraelio verslininkai žino, kad Lietuva pasižymi kvalifikuotais darbuotojais, o Izraelis turi patirties taikant inovacijas versle, todėl bendradarbiaudami ir naudodamiesi šalių pranašumais kartu galime keistis pasiektais gerais rezultatais ir dalytis gerąja patirtimi", - susitikime su verslo atstovais sakė ūkio ministras.

Ūkio ministras su Lietuvos Respublikos garbės konsulais Izraelyje aptarė jų veiklą, padėkojo už visuomeniniais pagrindais atliekamą darbą. Pasak E. Gusto, prie Lietuvos ir Izraelio ekonominių santykių intensyvinimo neabejotinai prisideda aktyvi Lietuvos Respublikos garbės konsulų veikla.
Ministro vizito metu Tel Avive Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai proga įvyko verslo konferencija, skirta inovacijų ir mokslo bendradarbiavimui tarp Izraelio ir ES stiprinti. Ūkio ministras Evaldas Gustas pasveikino renginyje gausiai susirinkusius verslininkus iš Europos Sąjungos ir Izraelio ir perskaitė pranešimą tema "Bendradarbiavimas su Izraeliu: Inovacijų politikos kryptys Europos Sąjungoje". Konferencijoje taip pat dalyvavo keturių Lietuvos verslo inkubatorių vadovai. Renginį organizavo Lietuvos ambasada kartu su Izraelio ir Europos Sąjungos prekybos rūmais ir Europos Sąjungos atstovybe Izraelyje.
Vizito metu ūkio ministras Evaldas Gustas įteikė Lietuvos valstybės apdovanojimą "Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių" Lietuvos ir Izraelio pilietei Judit Sperlingienei. Apdovanojimo ceremonija įvyko Lietuvos ambasadoje Izraelyje.
Judit Sperlingienė Lietuvos valstybės apdovanojimas buvo skirtas 2013 m. rugsėjo 9 d., minint Lietuvos žydų genocido dieną. Šis apdovanojimas jai buvo įteiktas už nuopelnus Antrojo pasaulinio karo metais gelbstint žydus nuo nacių genocido. Antrojo pasaulinio karo metais J. Sprelingienė išgelbėjo iš Kauno geto Riną Zupavičiūtę.
Lietuvos ūkio ministras E. Gustas įteikdamas apdovanojimą Lietuvos valstybės vardu, padėkojo J. Sprelingienei už jos veiklą bei drąsą gelbstint žydų vaikus. Apdovanojimo įteikimo ceremonijoje taip pat dalyvavo Antrojo pasaulinio karo metais išgelbėta Rina Zupavičiūtė.
Ministras E. Gustas taip pat apsilankė Jad Vašeme (Holokausto tyrimų centre ir muziejuje), pagerbė Holokausto aukas, padėdamas vainiką Jad Vašemo memorialo Atminimo salėje bei pasirašė Garbės svečių knygoje.
Per vizitą vyko ES atstovybės Izraelyje kartu su ES šalių ambasadomis ir Izraelio partneriais surengtas seminaras, skirtas inkubatorių vadovams ir pareigūnams, atsakingiems už inkubatorių veiklos koordinavimą ir reguliavimą. Seminaro tikslas - pasidalyti geriausia inkubatorių valdymo praktika, užmegzti ryšių su kolegomis ES ir Izraelyje, susipažinti su viena pažangiausių pasaulyje Izraelio inkubatorių programa ir sistema.

Statistikos departamento duomenimis, 2013 m. birželio 30 d. Izraelio tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje sudarė 73 mln. litų. Pagal tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje Izraelis užėmė 30 vietą.

2013 m. sausio-rugpjūčio mėn. prekių apyvarta su Izraeliu sudarė beveik 80 mln. litų, eksportas į Izraelį - per 56 mln. litų, importas iš Izraelio - 23 mln. litų. Daugiausia į Izraelį eksportuota cheminių medžiagų, galvijų, baldų. Daugiausia iš Izraelio importuota mašinų ir mechaninių įrenginių, cheminių medžiagų, vaisių ir daržovių, plastikų.

Vaiva Gogelienė
Patarėja viešiesiems ryšiams
Tel. +370 611 33 792
El. p. vaiva.gogeliene@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.