Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Ūkio ministerija primena, kad š. m. lapkričio 1 d. įsigalioja verslo sąlygas reguliuojantys teisės aktai

2013-10-31

Ūkio ministerija primena, kad nuo š. m. lapkričio 1 d. pagal dviejų datų taisyklę įsigalioja nauji teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują verslininkų veiklos teisinį reguliavimą. Šie teisės aktai prieš tris mėnesius yra skelbiami Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

Taip įgyvendinama dviejų datų taisyklė - nauji reikalavimai verslui įsigalioja du kartus per metus nustatytomis datomis: nuo gegužės 1 d. arba nuo lapkričio 1 d. Šia tvarka verslininkams siekiama suteikti daugiau aiškumo, galimybę planuoti veiklą ir turėti ne mažiau kaip tris mėnesius pasiruošti pokyčiams.

Dviejų datų taisyklė šiuo metu taikoma Vyriausybės ir jai pavaldžių institucijų priimamiems teisės aktams, keičiantiems ar nustatantiems naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą.

Ši taisyklė netaikoma, kai nustatomas palankesnis teisinis reguliavimas, taip pat kai teisinis reguliavimas nustatomas arba keičiamas pagal Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus įpareigojimus, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimus ir kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Nuo 2014 m. sausio 1 d., įsigaliojus Teisėkūros pagrindų įstatymui, išimčių sumažės - dviejų datų taisyklė bus taikoma plačiau - ne tik Vyriausybės, ministerijų, joms pavaldžių viešojo administravimo subjektų, bet ir Seimo bei savivaldybių priimamiems teisės aktams.

Verslininkų patogumui visi teisės aktai, reguliuojantys verslo sąlygas, skelbiami Seimo interneto svetainėje http://www3.lrs.lt/pls/inter/lrs2lrv.lrv_isigaliojimas?p_data=2012-05-01&p_visi=1. Teisės aktą į sąrašus turi įtraukti institucija, kuri jį parengė.

トDviejų datų taisyklė verslui yra viena iš Lietuvoje vykdomos verslo priežiūrą atliekančių institucijų pertvarkos priemonių. Pertvarkos tikslas - sumažinti naštą verslui, vykdant inspektavimo funkcijas, pakeisti verslo, tiek ir pačių institucijų požiūrį į jų misiją: priežiūros institucijos turi padėti verslui, o ne tik bausti. トDviejų datų taisyklė kartu su kitomis pertvarkos priemonėmis turi esminės įtakos kuriant palankesnę teisinę ir ekonominę aplinką verslui.

Daugiau informacijos apie dviejų datų taisyklę rasite interneto svetainėje adresu http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma/dvieju-datu-taisykle.

Rūta Mikėnienė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
Tel. 8 706 64 704
El. p. ruta.mikeniene@ukmin.ltNorint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.