Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

VVSK dar kartą kreipėsi į Vyriausybę dėl naudojimosi valstybės ir savivaldybių turtu problemų

2013-10-02

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas dar 2011 m., svarstė Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos prašymą dėl inicijavimo teisės aktų, kuriais jiems neatlygintinai naudotis perduotą valstybės ar savivaldybių turtą galėtų nuomoti tretiesiems asmenims. Tuo tikslu komitetas buvo surengęs išvažiuojamąjį posėdį į Kauno technologijos universiteto regioninį mokslo parką bei kreipėsi į Vyriausybę su siūlymu parengti atitinkamus teisės aktų projektus, tačiau kol kas šis klausimas nebuvo išspręstas.

Šiandien komitetas, įvertinęs, kad Mokslo ir technologijų parkams kylančios problemos dėl naudojimosi valstybės ar savivaldybių jiems perduotu turtu iki šiol nebuvo išspręstos bei siekdamas, kad rengiant teisės aktų pataisas būtų atsižvelgta ir į kitų viešųjų įstaigų (švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės paramos), kurios galimai susiduria su naudojimosi valstybės ar savivaldybių joms neatlygintinai naudotis perduotu turtu problemomis, interesus, pasiūlė Vyriausybei nustatyti ir įvertinti kylančias problemas ir parengti teisės aktų projektus, padėsiančius viešosioms įstaigoms, kurių dalininkė (savininkė) yra valstybės ar savivaldybių institucija spręsti problemas, kylančias įgyvendinant teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas atsižvelgiant į valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme įtvirtintomis nuostatomis.

Taip pat komitetas su pasiūlymais pagrindiniam komitetui tobulinti pritarė Valstybinei švietimo 2013-2022 metų strategijai(Pr. XIIP-938) bei Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos pakeitimams bei papildymams (Pr. XIIP-912).

Parengė Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto padėjėja Genovaitė Jasaitienė (tel. (8 5) 239 6806, el. p. gejasa@lrs.lt)

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.