Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

DARBDAVIŲ DĖMESIUI - Privaloma pranešti SODRAI : Lietuvos profesijų klasifikatorius

2013-10-03

Lietuvos profesijų klasifikatorius − tai susisteminta informacija apie profesijas, tvarkoma elektroninėmis priemonėmis. Klasifikatoriuje pateikiami pagal tam tikrą struktūrą sudaryti profesijų ir jų grupių kodai, pavadinimai bei aprašai. Klasifikatorius naudojamas profesijų duomenims grupuoti registruose ir informacinėse sistemose.

Remiantis sugrupuotais duomenimis, įvertinama profesinio užimtumo informacija Lietuvoje, sprendžiamos tarptautinio bendradarbiavimo, užsienio investicijų, darbo jėgos migracijos, įdarbinimo, mokslinių tyrimų ir kitos problemos, užtikrinamas tarptautinis duomenų palyginamumas.

Pagrindinės profesijų klasifikatoriaus naudotojos yra įstaigos ir įmonės. Asmenims šis klasifikatorius naudingas kaip informacijos šaltinis, taikomas profesinio orientavimo veikloje.

Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo funkciją vykdo Ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyrius.

Klasifikatoriaus klausimais galite kreiptis:
Vyriausioji specialistė Danguolė Andriuškevičienė, tel. 8 706 63 247, el. paštas danguole.andriuskeviciene@ukmin.lt
Skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Kindurienė, tel. 8 706 63 246, el. paštas birute.kinduriene@ukmin.lt

DARBDAVIŲ DĖMESIUI

Nuo 2013 m. lapkričio 1 d. darbdaviai, įdarbindami naują darbuotoją, turės teikti SoDrai duomenis apie darbuotojo profesiją – pildant pranešimą reikės nurodyti keturženklį profesijų pogrupio kodą (pirmuosius keturis šešiaženklio profesijos kodo skaitmenis) iš Lietuvos profesijų klasifikatoriaus. Duomenis apie esamų darbuotojų profesijas reikės pateikti nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. kovo 1 d., darbdaviams užpildant atitinkamą informaciją apie apdraustųjų asmenų profesijas.
Daugiau informacijos apie SoDros pranešimus dėl apdraustųjų asmenų profesijų rasite čia.

Darbuotojo profesija – tai žmogaus atliekamas darbas, o ne jo turimas išsilavinimas ar kvalifikacija.
Renkant profesijų duomenis, bus naudojamas Lietuvos profesijų klasifikatorius LPK 2012, kurį rasite (spauskite žemiau esančias nuorodas):

 Klasifikatoriaus duomenų bazė
• Klasifikatoriaus leidinys su aktyviu turiniu
• Klasifikatorius (Word)
 Klasifikatorius (Excel)

LR ŪM

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.