Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Ūkio ministras E. Gustas kviečia verslo asociacijas prisidėti prie ūkio politiką formuojančių dokumentų rengimo

2013-09-23

Ūkio ministras Evaldas Gustas ir ministerijos vadovybė susitikime su verslo asociacijų vadovais apžvelgė nuveiktus darbus, skatinant verslo plėtrą, taip pat pristatė 2013 m. planuojamus darbus, 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) paramos kryptis, aptarė Ūkio ministerijos ir verslo asociacijų tolimesnį bendradarbiavimą.

„Valstybės institucijų ir verslo asociacijų indėlis sprendžiant problemas yra labai svarbus siekiant geriausio rezultato šalies verslo labui“, – susitikimo metu sakė ūkio ministras Evaldas Gustas.

Ūkio ministras susitikimo metu pristatė šių metų pagrindinius darbus. Vienas iš darbų – parengti ūkio politiką formuojančius dokumentus: Lietuvos inovacijų 2014–2020 m. programą, Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programos, Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 m. programą.

Pasak E. Gusto, ir dabar sprendžiant verslui aktualius klausimus, rengiant strateginius dokumentus, verslo asociacijos yra kviečiamos aktyviai įsitraukti į šiuos darbus.

„Džiaugiamės, kad jau šiandien verslo asociacijos prisideda rengiant Verslumo veiksmų planą, Eksporto gaires“, – teigia ūkio ministras E. Gustas.

2013 m. Ūkio ministras planuoja patvirtinti valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijas. Šių rekomendacijų taikymas leis įvertinti valstybės valdomų įmonių veiklos specifiką, aiškiai išskirti kiekvienos valstybės valdomos įmonės vykdomus specialiuosius įpareigojimus ir jų mastą.

Ūkio ministras kaip vieną iš svarbių darbų taip pat išskyrė verslo priežiūros institucijų konsolidavimo plano parengimą, siekiant optimizuoti šių institucijų veiklą. Ūkio ministras, kalbėdamas apie klausimus, susijusius su mokestinėmis lengvatomis, sakė, kad Ūkio ministerija siūlys įvesti nulinį reinvestuojamo pelno mokesčio tarifą.

Ūkio viceministras Marius Skarupskas verslo asociacijų atstovams pristatė 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos programavimo laikotarpio aspektus. Naujuoju programavimo laikotarpiu parama numatoma moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai, pramonės įmonių konkurencingumui didinti ir žmogiškųjų išteklių kompetencijai kelti. Viceministras pabrėžė, kad didelis dėmesys bus skiriamas regioninei plėtrai ir užimtumui didinti. Rengiant naujojo periodo paramos priemones bus atsižvelgiama į socialinius ekonominius partnerių pasiūlymus.

Ūkio viceministras Kęstutis Trečiokas informavo, kad artimiausiu metu bus pasirašytas Ūkio ministerijos ir Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos memorandumas. Juo šalys susitars bendradarbiauti teikiant pasiūlymus, inicijuojant konkrečius veiksmus ir priemones smulkiajam ir vidutiniam verslui aktualiais klausimais.

Pasak K. Trečioko, siekiant tinkamai atstovauti šalies verslą užsienyje plėtojant eksportą, š. m. liepos mėn. buvo įsteigta Ekonominės diplomatijos taryba, kuri spręs prioritetinių ekonominės užsienio politikos krypčių klausimus. Tarybos veikloje dalyvauja ir verslo asociacijų atstovai.

Ūkio viceministras informavo apie šiais metais atnaujintus VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir VšĮ „Versli Lietuva“ įstatus, kuriuose nustatyta, kad patarėjų tarybų veikloje dalyvauja asocijuotų verslo struktūrų atstovai. Šiuo metu derinamos šių institucijų patarėjų tarybos sudėtys, todėl visos verslo asociacijos kviečiamos išreikšti norą joje dalyvauti.

Susitikimo metu ūkio viceministrė Rasa Noreikienė supažindino su planuojamais atlikti darbais viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo, įmonių nemokumo ir žmogiškųjų išteklių plėtros srityse.

Susitikime su Ūkio ministerijos vadovybe dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir „Investors‘ forum“ asociacijų atstovai.

Ūkio ministerijos ir verslo asociacijų atstovų susitikimai numatyti rengti kas pusmetį.

Tomas Lavišius
Vyr. specialistas
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
870664846
tomas.lavisius@ukmin.lt

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.