Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Tarpvyriausybinės komisijos susitikime aptartа Lietuvos ir Uzbekistano ekonominio bendradarbiavimo plėtrа

2013-07-29

Vilniuje liepos 29 dieną vyko ketvirtasis Lietuvos ir Uzbekistano tarpvyriausybinės ekonominio bendradarbiavimo komisijos susitikimas, kuriam vadovavo Lietuvos užsienio reikalų viceministras Andrius Krivas ir Uzbekistano išorinių ekonominių ryšių, investicijų ir prekybos ministro pirmasis pavaduotojas Akmalas Kamalovas.

Dvišalės komisijos susitikime buvo pasikeista informacija apie ekonominių ryšių raidą bei išreikštas abiejų šalių pasiryžimas toliau stiprinti ir plėtoti tarpusavio ekonominius prekybinius saitus. Komisija pažymėjo, kad ekonominis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Uzbekistano aktyvėja – tai rodo prekybos apimčių didėjimas. 2012 m. dvišalės prekybos apyvarta išaugo 57 procentais ir pasiekė 40,6 mln. eurų vertę. 2012 m. buvo pasiekta ligi šiol didžiausia Lietuvos ir Uzbekistano prekybos apyvarta per pastarąjį dešimtmetį. Prekybos apyvarta sparčiai auga ir 2013-aisiais. Šių metų sausio–balandžio mėnesiais Lietuvos ir Uzbekistano prekybos apyvarta buvo beveik 3 kartus didesnė, nei analogišku 2012 metų laikotarpiu.

Posėdyje buvo pažymėtos Lietuvos įmonių, dirbančių informacinių technologijų, žemės ūkio ir maisto produktų gamybos, statybinių medžiagų, transporto, medicinos paslaugų srityse, galimybės plėtoti bendradarbiavimą su Uzbekistanu. Taip pat akcentuotos galimybės plėtoti bendradarbiavimą mokslo ir švietimo srityje, pabrėžta tiesioginių abiejų šalių aukštųjų mokyklų kontaktų svarba.

Lietuvos delegacija atkreipė dėmesį į plačias bendradarbiavimo transporto srityje galimybes. Susitikime buvo pasiūlyta Uzbekistanui, gabenant krovinius Rytų–Vakarų transporto koridoriumi, išnaudoti strategiškai svarbų Klaipėdos jūrų uostą ir Lietuvos transporto ir logistikos infrastruktūrą. 

Dvišalės komisijos susitikimo proga Lietuvos standartizacijos departamentas su Uzbekistano atstovais pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo standartizacijos srityje. Dvišalio bendradarbiavimo susitarimus taip pat pasirašė Lietuvos parodų ir konferencijų centras „Litexpo“ ir Uzbekistano nacionalinis parodų centras „Uzexpocentre“ bei Lietuvos pramoninkų konfederacija ir Uzbekistano prekybos ir pramonės rūmai.

Komisijos posėdyje dalyvavo Ūkio, Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio, Susisiekimo, Švietimo ir mokslo ministerijų, Lietuvos standartizacijos departamento, Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos „Lineka, asociacijos „Infobalt“, kitų Lietuvos įmonių ir verslo asociacijų atstovai. Uzbekistano delegacijos sudėtyje dalyvavo Sveikatos apsaugos, Užsienio reikalų, Žemės ir vandens ūkio ministerijų, standartizacijos, investicijų agentūrų bei įmonių atstovai.

Pasibaigus tarpvyriausybinės komisijos susitikimui, bendradarbiaujant su VšĮ „Versli Lietuva“ surengtas Lietuvos ir Uzbekistano verslo forumas. Vizito metu Uzbekistano delegacijos atstovai dalyvavo atskiruose dalykiniuose susitikimuose su Lietuvos valstybinių įstaigų ir verslo atstovais.

LR URM

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.