Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

LPK Konsultacinis posėdis, kuriame buvo pristatytas kuriamo specialistų kvalifikacijos žemėlapis, kuris parodys kokių specialybių reikia darbdaviams, taip pat svarstytas baigusiųjų formalųjį profesinį mokymą kompetencijų vertinimo klausimas ir dėl papildo

2013-03-12

Kovo 12 d. 10.00 – 11.30 val. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje (A.Vienuolio g. 8, IV auk.) vyko LPK Konsultacinis posėdis, kuriame buvo svarstomi klausimai: 1. Kuriamo specialistų kvalifikacijos žemėlapio pristatymas, kuris parodys kokių specialybių reikia darbdaviams. 2. Dėl baigusiųjų formalųjį profesinį mokymą kompetencijų vertinimo. 3. Dėl papildomų atostogų suteikimo darbuotojo neformaliam švietimui.

1.Kuriamo specialistų kvalifikacijos žemėlapio pristatymas, kuris parodys kokių specialybių reikia darbdaviams.

Pranešėjas: Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjas Linas Kadys. Prezentaciją galite peržvelgti čia.

Klausimo aktualumas: Siekiant kuo geriau informuoti visuomenę apie specialistų poreikio struktūrą ir išsiaiškinti, kurias specialybes baigusieji yra reikalingiausi ir turi daugiausiai galimybių veiklos pasaulyje, kuriamas Specialistų kvalifikacijų žemėlapis. Jis taip pat padės įvertinti, kurių aukštųjų mokyklų absolventai yra patraukliausi darbdaviams ir matyti esamą profesijų panoramą. Naudojantis šia informacija Švietimo ir mokslo ministerija galės planuoti intervencijas ir matyti kokios pasirinkimo tendencijos neatitinka šalies ūkio poreikių ir siūlomų darbo vietų. Remiantis šio žemėlapio kūrimu, visi darbdaviai nuo 2013 m. lapkričio 1 d. turės teikti duomenis apie apdraustųjų asmenų profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių teritoriniams registro tvarkytojams.

2. Dėl baigusiųjų formalųjį profesinį mokymą kompetencijų vertinimo.

Klausimo aktualumas: Įsigaliojus naujai profesinio mokymo tvarkai, baigusieji profesinio mokymo programas yra vertinami akredituotose kompetencijų vertinimo įstaigose. Tai lemia, jog profesinio mokymo tiekėjas mokiniui turi išduoti mokymo baigimo pažymėjimą, siųsti jį kompetencijos egzaminavimui į kitą akredituotą kompetencijų vertinimo įstaigą, kuri tik tuomet išduoda vertinimo pažymėjimą. Tik tuo atveju profesinio mokymo tiekėjas jam gali išduoda programos baigimo pažymėjimą. Toks procedūrų sudėtingumas lemia mokymų brangimą ir nepatogumą tiek besimokančiam darbuotojui, tiek jį mokytis siunčiančiam darbdaviui.

3. Dėl papildomų atostogų suteikimo darbuotojo neformaliam švietimui.

Pranešėjas: Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzavičius. Prezentaciją galite peržvelgti čia.

Klausimo aktualumas: Norint paskatinti neformaliųjų suaugusiųjų švietimą, siūloma papildyti DK 181 str. numatant prievolę suteikti darbuotojui papildomas darbdavio apmokamas penkių darbo dienų atostogas, skirtas dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose. Šiuo atveju visa finansinė našta būtų perkeliama darbdaviui, nepaisant to, jog darbuotojo lankomos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos gali būti visiškai nesusiję su jo atliekamų darbu darbdaviui.

LPK informacija

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.