Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

ES komisaras diskutuos su šalies pramonininkais dėl siekių keisti mokesčių bazę ES ir kaip didinti bendrijos biudžeto surinkimą

2011-03-25

Kovo 25 d., (penktadienis) M.Romerio universitete, Ateities g. 20, 414 aud. Lietuvos pramonininkų konfederacija kartu su Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio biuru organizuoja konferenciją „Europos Komisijos siūlymai mokesčių politikos srityje. PVM ateitis Europos Sąjungoje". Konferencijoje viešojo ir privataus sektorių atstovai, Europos Komisijos narys atsakingas už mokesčius, muitus, kovą su sukčiavimu ir auditą Algirdas Šemeta bei LR Finansų ministrė Ingrida Šimonytė.
Paskutiniu metu Europos Komisija skiria daug dėmesio ES vieningos rinkos stiprinimui, kaip ir mokesčių harmonizavimo klausimui ES. Konferencijos metu bus aptarti keli svarbiausi EK pasiūlymai mokesčių politikos srityje:

PVM Žalioji knyga

Praūžus pasaulinei ekonomikos ir finansų krizei, atėjo metas atsigręžti į PVM sistemos reformą, kuri padės įgyvendinti Europos 2020 ekonomikos augimo strategiją. Šiuo tikslu Europos Komisija paskelbė Žaliąją PVM knygą, siekiant paskatinti diskusijas apie vieningą ES PVM sistemą, bendrą, efektyviau veikiančią, rinką bei galimus pokyčius, mažinant administracinę naštą, suvienodinant mokestinę bazę, mažinant mokesčių vengimą.

Bendros įmonių pelno mokesčio bazės skaičiavimo sistema

Vienas aktualiausių EK mokestinių pasiūlymų yra Europos Komisijos (A.Šemetos) pasiūlymas dėl bendros įmonių pelno mokesčio bazės skaičiavimo sistemos (Common consolidated corporate tax base (CCCTB)). Minėtas EK pasiūlymas tarp verslo atstovų vertinamas itin nevienareikšmiškai - nuogąstaujama, kad pasiūlytos CCCTB sistemos taikymo kaštai bus per dideli mažoms ir vidutinėms įmonėms, nuogąstaujama dėl CCCTB sistemos sukeliamos painiavos. Negana to, manoma, kad CCCTB taikymas padidins taikymo / mokesčių administravimo kaštus verslui, padidins realųjį pelno mokestį įmonėms, sumažins patrauklumą investicijoms atskirose šalyse ir bendrai ES.

ES nuosavų išteklių sistemos reforma

EK taip pat inicijuoja ES nuosavų išteklių sistemos (taisyklės, remiantis kuriomis ES narės moką įmokas į bendrą ES biudžetą) reformą. Komisijos nuomone, dabartinė sistema yra sudėtinga ir neaiški, dėl įvairių kompensacijų atskiroms ES narėms dabartinei sistemai trūksta teisingumo. Negana to, dabartinė ES nuosavų išteklių sistemos bazė beveik nesisieja su naujausiomis ES strategijomis. Atsižvelgiant į tai, EK inicijuoja diskusiją dėl nuosavų išteklių sistemos reformos.
EK planai didinti energetinių resursų mokesčius
Pastarųjų metų pokyčiai energetikos ir klimato kaitos srityse paskatino naujus siūlymus, papildančius energetinių išteklių apmokestinimo sistemos taisykles. Nors šie siūlymai atitinka ES strategiją pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių, verslo bendruomenė nuogąstauja, kad minėti pasiūlymai reikšmingai padidins tradicinių kuro rūšių kainą (ypač, dyzelino), sumažins verslo konkurencingumą ir finansinę padėtį.
Konferencija organizuojamas siekiant išgryninti Lietuvos verslo ir valdžios atstovų poziciją ir siūlymus šiais klausimais.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.