Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

LSDJS stabdo veiklą LiJOT ir reikalauja vadovybės pasiaiškinimo

2012-12-27

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (toliau LSDJS), nesitaikstydama su nedemokratišku ir vienašališku Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau LiJOT) vadovybės elgesiu, stabdo savo veiklą šioje skėtinėje organizacijoje. Jaunųjų socialdemokratų pasipiktinimą sukėlė skandalingas LiJOT prezidentės pareiškimas apie "Minimalios mėnesinės algos didinimo neigiamą poveikį jaunimui".

LSDJS protestuoja prieš LiJOT poziciją, kuri akivaizdžiai atstovauja darbdavių, bet ne jaunimo ar jaunimo organizacijų interesams. Anot LSDJS, toks LiJOT prezidentės pareiškimas tik parodo milžinišką šios organizacijos atitrūkimą nuo jaunimo problemų ir demonstruoja atsainų požiūrį į jas.

LSDJS atkreipia dėmesį, kad LiJOT Asamblėja, kurioje renkasi visų LiJOT narių atstovai, vyko jau po Seimo rinkimų, kada buvo aišku, kad Vyriausybę formuos partijos, savo rinkimų programose įsipareigojusios didinti minimalų atlyginimą. Ši Asamblėja buvo puiki proga LiJOT atsiklausti savo narių nuomonės dėl MMA didinimo, tačiau šis klausimas net nebuvo iškeltas. Esant tokiai situacijai yra akivaizdu, kad sprendimai LiJOT yra priimami vienašališkai ir nedemokratiškai, todėl LSDJS stabdo savo veiklą joje, ir kviečia LiJOT vadovybę paaiškinti, kodėl vienašališkai, nepasitarus su nariais, buvo išplatinta jaunimo ir jaunimo organizacijų interesams prieštaraujanti LiJOT pozicija bei kodėl per pastaruosius kelis metus LiJOT nesugebėjo pasiūlyti nei vienos efektyvios jaunimo nedarbo sprendimo priemonės. Siūlome LiJOT neatidėlioti atsakymo į pateiktus klausimus, kadangi neradus sutarimo dėl tolimesnio bendradarbiavimo LSDJS ketina svarstyti narystės nutraukimo šioje organizacijoje galimybes visuotiniame narių susirinkime 2013 m. sausio 12 dieną.

Jaunieji socialdemokratai, priešingai nei LiJOT vadovybė, mano, kad minimalios algos didinimas yra būtinas, siekiant užtikrinti geresnes gyvenimo sąlygas visiems dirbantiesiems Lietuvoje. "Žinoma, minimalios algos padidinimas neišspręs visų problemų, bet tai - žingsnis dirbančiųjų žmonių gerovės link. Ir šis sprendimas ypač yra aktualus jaunimui, kuris vis dažniau renkasi emigranto duoną nei lietuviškąjį "minimumą", - sako LSDJS pirmininkas Darius Skusevičius.

Anot LSDJS, "LiJOT prezidentės noras stoti į socialiai neatsakingo verslo, o ne dirbančio jaunimo pusę – sunkiai paaiškinamas. "Gal LiJOT vadovybei labiau rūpi įmonių savininkų, o ne samdomų jaunų darbuotojų gerovė", - klausia LSDJS pirmininkas.

Jaunieji socialdemokratai įsitikinę, kad minimalios algos didinimui labiausiai priešinasi interesų grupės, kurios yra suinteresuotos Lietuvoje išsaugoti mažą kapitalo apmokestinamą ir pigią darbo jėgą. Labai apmaudu, kad į šių grupių pusę stojo LiJOT.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga įkurta prieš 90 metų. Po nepriklausomybės atkurta oragnizacija buvo viena iš LiJOT steigėjų, šiuo metu yra viena didžiausių jaunimo organizacijų Lietuvoje.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas
Darius Skusevičius
Tel. 867733312

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.