Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Pradėtas pirmasis šalyje biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo projektas

2012-12-17

Alytaus regionas žengė drąsų žingsnį švaresnės ateities link ir tapo pavyzdžiu kitiems šalies miestams. UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras" iškilmingai pasirašė projekto "Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo plėtra" rangos sutartį su UAB "Dzūkijos statyba". Šia sutartimi duota pradžia biologiškai skaidžių atliekų* tvarkymo infrastruktūros įgyvendinimui Alytaus regione.

Projektas vykdomas įgyvendinant 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę VP3-3.2-AM-01-V-02-003 "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas".

Projekto metu Alytaus apskrityje, Takniškėse, bus statoma mechaniškai rūšiuojamų ir perdirbamų biologiškai skaidžių atliekų stotis. Projektu bus siekiama ne tik gyventojams suteikti visuotinai prieinamas ir kokybiškas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Įgyvendintas projektas leis sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, perdirbti ir panaudoti energijai gauti didžiąją dalį (apie 75 proc.) regione susidariusių biologiškai skaidžių atliekų.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktoriaus Algirdo Reipo teigimu, įgyvendinta pirma tokia atliekų tvarkymo strategija padės atskirti, išrūšiuoti organines ir biologiškai skaidžias atliekas. "Naujaisiais įrenginiais bus galima operatyviai susidoroti su niekam nebetinkamomis po rūšiavimo atliekomis ir iš to dar gauti naudos. Taip pat tai leis atsisakyti naujų sąvartynų įrengimo ir nedidinti atliekų tvarkymo kaštų", – aiškino A. Reipas.

Projektui skirta daugiau nei 36 mln. Lt. Didžioji dalis lėšų yra iš ES fondų. Planuojama projekto pabaiga – 2015 metų ruduo.

Projektas bus vykdomas dviem etapais. Pirma bus vykdomas mechaninis atliekų apdirbimas, po to – sausas anaerobinis (bedeguonis) atliekų fermentavimas. Atliekų tvarkymui tokia alternatyva yra tinkamiausia, atitinkanti aplinkosaugos reikalavimus ir atnešanti realią naudą. Tokiu būdu galima sumažinti metano patekimą į aplinką, surinkti biodujas ir jas panaudoti elektros gamybai. Taip pat iš biologiškai skaidžių atliekų galima gauti kompostą, kuris gali būti sėkmingai panaudotas sąvartynų ir karjerų rekultivavimui.

Projekte numatytos įgyvendinti veiklos taip pat skatina atskirą biologiškai skaidžių atliekų surinkimą ir šių atliekų individualų kompostavimą jų susidarymo vietoje. Todėl projekto įgyvendinimo metu bus išdalinti 6000 konteinerių miesto individualių namų gyventojams, kuriuose bus vykdomas dalinis atliekų kompostavimas – taip bus mažinamas atliekų kiekis į sąvartyną.

Projekto rangos darbus, statant mechaninio rūšiavimo apdorojimo įrenginius atliks konkursą laimėjusios bendrovės, jungtinės veiklos pagrindu – Alytaus įmonės "Dzūkijos statyba" ir "Alkesta" kartu su olandų firma "Colubris Technologies B. V.", o projekto statybų techninę priežiūrą atliks M&S Umweltprojekt GmbH jungtine veikla su UAB "Ekspertika".

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras yra didžiausia atliekas tvarkanti įmonė Alytaus regione, įsteigta 7 šio regiono savivaldybių – Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonų. Bendrovė organizuoja regioninę atliekų tvarkymo sistemą, eksploatuoja atliekų tvarkymo ir šalinimo įrenginius, administruoja vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, vykdo visuomenės informavimo ir švietimo programą apie atliekų tvarkymą. Apie centrą ir jo veiklą galite rasti www.aratc.lt.

*Biologiškai skaidžios atliekos – atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ir anaerobiniu (bedeguoniu) būdu, pvz.: sodo atliekos, užterštas ar netinkamai perdirbtas popierius ir kartonas, skystos ir kietos maisto produktų atliekos ir pan.

Daugiau informacijos – www.aratc.lt.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.