Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Seimo nario A. Kubiliaus pranešimas: "Naujoji Vyriausybė, regis, renkasi ne kriterijais, bet politine valia nustatomų elektros kainų kelią"

2012-12-17

Pranešimas VIR

Naujoji Vyriausybė vienu iš pirmųjų sprendimų praėjusį penktadienį priėmė nutarimą, pagal kurį naikinamas ankstesnės Vyriausybės sprendimas dėl remtinos elektros energijos gamybos apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Minėtame tvarkos apraše buvo nustatyti principai ir tvarka, kuriais remiantis nustatomos remtinos elektros energijos gamybos, būtinos elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, kvotos. Tarp svarbiausių tiekimo saugumo užtikrinimo principų tuo nutarimu buvo įtvirtinta nuostata, kad visais planuojamais elektros energetikos sistemos darbo režimų atvejais turi būti užtikrintas Lietuvos elektros energetikos sistemos dinaminis stabilumas, patikimumas, elektros energijos kokybė ir sistemos technologinis funkcionavimas pagal N–1 kriterijų, t. y. sistemoje įvykus trikdžiui elektros energetikos sistema, sudaryta iš N elementų, turi gebėti atkurti ir užtikrinti normalų sistemos darbą, kai visuose elektros energijos įrenginiuose atsijungia bent vienas tinklo elementas.

Pasak Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario Andriaus Kubiliaus, panaikinus šį nutarimą tampa nebeaišku, pagal kokius tiekimo saugumo bei patikimumo kriterijus bus nustatomos remtinos elektros energijos gamybos kvotos. "Mes siekėme, kad kvotų nustatymas, nuo kurio priklauso ir elektros energijos galutinė kaina, būtų skaidrus ir remtųsi suprantamais tiekimo saugumo kriterijais. Naujoji Vyriausybė, regis, renkasi ne kriterijais, bet politine valia nustatomų elektros kainų kelią, kuris galų gale grėstų elektros energijos tiekimo sutrikimais, jei ilgesnį laiką turėtume tokio masto tarpsisteminių jungčių atjungimus, kokie vyko šių metų rugpjūtį", – sakė A. Kubilius.

Seimo narys Andrius Kubilius
Andrius.Kubilius@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.