Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Inovatyvių gamybinių technologijų diegimas UAB „FabricAir“

2012-11-21

Lietuvos įmonė UAB „FabricAir“, Danijos tekstilinių ventiliacinių sistemų gamintojo FabricAir A/S dukterinė įmonė, 2012 m. spalį baigė įgyvendinti projektą Nr.vp2-2.1-ŪM-01-K-02-031, iš dalies finansuojamą ES paramos lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Lyderis LT“.

„Naujos inovatyvios įrangos įsigijimas, įdiegimas ir sujungimas su turimais techniniais ir programiniais sprendimais įgalina įmonę pristatyti maksimaliai konkurencingą produktą rinkoje“, - sako UAB „FabricAir“ savininkas ir vadovas Brian Refsgaard, - „Pradėjus naudoti įrengimus, pagreitėjo užsakymo, gamybos ir produkcijos pristatymo galutiniam vartotojui procesas, visa tai lemia įmonės darbo našumo išaugimą, sumažina produkcijos darbo imlumą bei didina įmonės konkurencingumą, ypač tarp ne Europos konkurentų“.

„Įdiegus pirmąjį produkcijos liniją, kuri šiuo metu veikia jau apie pusę metų, pastebėjome, kad užsakymus galime įvykdyti sparčiau, gerokai aukštesnė pagamintos produkcijos kokybė, o ir pardavimų rezultatai rodo ženklų augimą – per šių metų pirmąjį pusmetį jau pasiekėme beveik 70 proc. pernai metų apyvartos“, - pažymi bendrovės direktoriaus pavaduotoja, gamybos vadovė Ona Tamulionienė.

Projektas buvo pradėtas 2010 metų vasarą. UAB „FabricAir“ į projektą investavo 10.341.136 litus – 50% finansavimas gautas iš Europos regioninės plėtros fondo.


Projekto rezultatų tęstinumas bus užtikrinamas vykdant tekstilinių oro ventiliacinių sistemų gamybą ir pagamintos produkcijos eksporto augimą užsienio šalims. Planuojama, kad įmonės pajamos per trejus metus po projekto įgyvendinimo, lyginant su 2008 metais, kai buvo pateikta paraiška šio projekto įgyvendinimui, išaugs 183 proc., o eksportas -  193 proc. Įmonės darbo našumas per tą patį laikotarpį turėtų padidėti daugiau nei 4 kartus.

Daugiau informacijos:

Aušra Dambauskė, tel. 8 656 711 84

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.