Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Verslo priežiūros institucijų pažanga: verslininkai jaučia realius pasikeitimus

2012-11-07

Šiandien Vyriausybės pasitarime buvo pristatyta penktoji verslo priežiūros tobulinimo pažangos ataskaita.

トNuoseklus verslo priežiūros institucijų reformos įgyvendinimo ataskaitų pateikimas visuomenei suteikia tiek verslui, tiek institucijoms informacijos apie tai, kas yra padaryta, ir padeda kryptingai siekti užsibrėžtų pertvarkos tikslų", - sako ūkio ministras Rimantas Žylius.  

トVerslo priežiūros pertvarka atnešė apčiuopiamų rezultatų - šiuo metu beveik pusė visų Lietuvoje vykdomų verslo patikrinimų atliekama naudojant kontrolinius klausimynus, priežiūros institucijose pradėta laikytis vienodos verslininkų konsultavimo praktikos ir net septyniose priežiūros institucijose jau veikia skambučių centrai. Be to, 43 verslo priežiūrą atliekančios institucijos įsipareigojo verslo naujokus pirmaisiais jų veiklos metais ne bausti, o konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą", - pristatydamas Vyriausybėje verslo priežiūros tobulinimo pažangos ataskaitą sakė ūkio ministras Rimantas Žylius.

トKeičiant verslo priežiūros principus, žengtas iš tiesų nemažas žingsnis į priekį. Atsirado daugiau geranoriško bendradarbiavimo ir pagalbos. Tiek verslui, tiek jį prižiūrinčioms institucijoms tai naudingas požiūris. Tikiuosi, kad pasiekti rezultatai ir verslininkų teigiamai įvertinti pokyčiai toliau bus tęsiami", - sako teisingumo ministras Remigijus Šimašius.
Pasak ūkio ministro, Lietuvoje teigiama linkme keičiasi ne tik verslą prižiūrinčių institucijų požiūris į verslą, bet ir verslo požiūris į prižiūrėtojus. Tai patvirtina ir atlikta verslininkų apklausa. Du iš trijų įmonių atstovų teigia, kad pastaruoju metu teigiamai kinta inspektorių požiūris į verslą - jie elgiasi mandagiau ir stengiasi padėti verslininkams laikytis teisės aktų reikalavimų. 
Vykdant verslą kontroliuojančių institucijų pertvarką, jau pasiekta, kad beveik 50 proc. visų patikrinimų yra atliekama naudojant kontrolinius klausimynus. Iš viso parengta 67 klausimynai 31 skirtingai sričiai. Klausimynai leidžia verslininkui geriau suvokti teisės aktų reikalavimų esmę, nustatyti, kas tikrai svarbiausia šiuose reikalavimuose, o inspektoriui - koncentruotis į svarbiausius dalykus. Iš gaunamų verslo atstovų atsiliepimų matyti, kad jie palaiko kontrolinių klausimynų iniciatyvą ir jų taikymo praktiką.
Įvertinus priežiūros institucijų veiklos metodus priežiūros institucijose pradėta taikyti vienodą verslininkų konsultavimo praktiką. 7 priežiūros institucijose pradėjus teikti konsultacijas telefonu, kuomet įrašomi pokalbiai, užtikrinta, kad verslininkas gauna vienodą ir neprieštaringą informaciją tiek jam paskambinus telefonu, tiek ir atėjus inspektoriui atlikti patikrinimo. Kokybiškos, į klientą orientuotos, verslo atstovus tenkinančios paslaugos tampa pagrindiniu tikslu konsultavimo srityje ir institucijos veiklos sėkmės įvertinimo matu.

Pagrindinės verslo priežiūrą atliekančios institucijos pasirašytoje deklaracijoje įsipareigojo verslo naujokus pirmaisiais jų veiklos metais ne bausti, o konsultuoti. Deklaracijos tikslas - kad verslininkas pirmaisiais verslo metais galėtų daugiau dėmesio skirti verslo pradžiai, susipažinti su taikomais reikalavimais. Baudos ar veiklos apribojimai taikomi tik išimtiniais atvejais kaip paskutinė priemonė, įvertinus, ar teisės aktų reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas kitais būdais.

2012 m. viduryje trys verslo priežiūros institucijos pasirašė memorandumą dėl mažareikšmių ženklinimo neatitikimų. Už mažareikšmį ženklinimo reikalavimų nesilaikymą verslo priežiūros institucijos verslininkams nebeskiria baudų ir nebereikalauja iš prekybos išimti prekių bei jas iš naujo paženklinti perklijuojant etiketes. Verslininkų prašoma ištaisyti mažareikšmius ženklinimo neatitikimus ženklinant naujas prekes, o netaisyklingai paženklintąsias leidžiama realizuoti per tam tikrą laikotarpį. Mažareikšmiais laikomi tokie ženklinimo reikalavimų nesilaikymo atvejai, kai dėl to nekyla reikšmingo pavojus ar žalos vartotojų sveikatai, o jų klaidinimas yra nežymus.
Viena iš pirmųjų verslo priežiūros institucijų įgyvendintų pertvarkos iniciatyvų - dviejų datų taisyklė verslui, kai nauji reikalavimai verslui įsigalioja tik nustatytomis datomis: nuo gegužės 1 d. arba nuo lapkričio 1 d. Dviejų datų taisyklė pasiteisino - verslininkams ši tvarka suteikia aiškumo, galimybę planuoti veiklą ir tris mėnesius pasiruošti pokyčiams.
Teisingumo ir Ūkio ministerijos vykdo ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir jų funkcijų optimizavimo pertvarką, kurios pagrindinis tikslas - tapti verslo konsultantėmis, o ne baudėjomis, ir kad valstybės institucijų priežiūra padėtų, o ne trukdytų.
Su detalia verslo priežiūros pertvarkos pažangos ir tęstinų darbų ataskaita galite susipažinti Ūkio ministerijos tinklalapyje (verslo priežiūros skiltyje トVerslo aplinka").

Rūta Mikėnienė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
Tel. 8 706 64 704
El. p. ruta.mikeniene@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.