Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Stiprinamas Lietuvos bendradarbiavimas su Lenkija

2012-09-20

Ūkio viceministras Daumantas Lapinskas ir Lenkijos Respublikos ūkio ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotojas Andrzejus Dycha po Tarpvyriausybinės Lietuvos ir Lenkijos ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdžio pasirašė protokolą, kuris turėtų dar labiau sustiprinti dvišalį bendradarbiavimą transporto, energetikos, prekybos, investicijų ir kitose šalims svarbiose srityse.

„Bendradarbiavimas su Lenkija, kuri yra strateginė Lietuvos ekonomikos partnerė, yra itin reikšmingas. Tarpvyriausybiniame posėdyje buvo pasikeista naujausia informacija apie abiejų šalių ekonomikai svarbių projektų, ypač energetikos, transporto ir turizmo srityse, įgyvendinimą. Kadangi tai pirmas tokio pobūdžio susitikimas nuo 2009 m., džiugu, kad buvo atgaivintos diskusijos dėl dvišalio ekonominio bendradarbiavimo stiprinimo. Malonu, kad su Lenkijos atstovais pavyko pasiekti susitarimus daugeliu svarbių klausimų", - sako ūkio viceministras D. Lapinskas.

Daugiausia dėmesio 15-ajame tarpvyriausybinės Lietuvos ir Lenkijos ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdyje buvo skirta bendradarbiavimui energetikos ir transporto sektoriuose - aptarta dujų terminalų statyba, skalūnų dujų potencialo išnaudojimo galimybės, pokyčiai elektros energetikos srityje, transporto projektų „Rail Baltica" ir „Via Baltica" vykdymo eiga.

Šalys taip pat išreiškė pasitenkinimą augančiais turistų srautais ir aptarė bendrus turizmo projektus. Be to, buvo aptartos glaudesnio bendradarbiavimo galimybės Europos Sąjungos lygmeniu investicijų, vartotojų teisių apsaugos, rinkos priežiūros, viešųjų pirkimų, inovacijų srityse, pažymėta, kad tarpusavio santykių plėtojimas jose taip pat turi didelę reikšmę šalių ekonomikoms.

Pirmąjį šių metų pusmetį Lenkija tarp visų (184) Lietuvos prekybos partnerių pagal prekybos apyvartą (5 944,3 mln. Lt) buvo 4-oje vietoje, pagal eksportą - 7-oje (2 075,9 mln. Lt), o pagal importą - 3-oje (3 868,4 mln. Lt) vietoje. Tiesioginės Lenkijos investicijos Lietuvoje 2011 m. pabaigoje sudarė 4 283,15 mln. Lt, o   2012 m. I ketv. pabaigoje - 5 475,5 mln. Lt. Tiesioginės Lietuvos investicijos Lenkijoje 2011 m. pabaigoje sudarė 443,05 mln. Lt, o 2012 m. I ketv. pabaigoje - 461,73 mln. Lt. 2011 m. Lietuvą aplankė 1 359,6 tūkst. Lenkijos turistų (tai 2,8 proc. daugiau nei 2010 m.).

Daugiau informacijos:

Rūta Mikėnienė

Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius

Tel. 8 706 64 704

El. p. ruta.mikeniene@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.