Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Seimo nario D. Budrio pranešimas: Seimo valdybos darbo grupės ir STT atstovų susitikime geranoriškai sutarta patikslinti Azartinių lošimų įstatymo projekto nuostatas ir užtikrinti veiksmingą visuomenės interesų apsaugą

2012-09-11

Pranešimas VIR

Seimo valdybos sudaryta darbo grupė, rengusi Azartinių lošimų įstatymo pataisas, susitiko su Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovais. Susitikime buvo aptartos STT išvados dėl darbo grupės parengto įstatymo projekto ir galimybės jį tobulinti. Parlamentarai ir STT atstovai sutarė, jog į kai kuriuos tarnybos pateiktus su geresniu reguliavimu susijusius pasiūlymus bus atsižvelgta tikslinant Azartinių lošimų įstatymą. Darbo grupės nariai įvykusį pasitarimą vertina teigiamai.

"Ir įstatymo rengėjų, ir STT siekis – tiek įsisenėjusias azartinių lošimų reguliavimo problemas sėkmingai sprendžiantis, tiek ir korupcijos Lietuvoje mastą mažinantis įstatymas. Susitikime pasiekti konstruktyvūs susitarimai ir išsklaidytos teisinės abejonės leidžia tikėtis, kad Seime šiuo metu svarstomas naujasis Azartinių lošimų įstatymas leis dar efektyviau siekti šių tikslų", ‒ teigia įstatymo projektą rengusios darbo grupės vadovas Dainius Budrys.

Seimo valdybos darbo grupės ir STT atstovų pasitarime buvo sutarta aiškiai apibrėžti reikalavimą eksploatuoti tik naujus ir nenaudotus lošimo įrenginius, atriboti ir pagrįsti įstatymo projekte minimo lošimo paplitimo tyrimo ir lošimų poveikio visuomenei audito tikslingumą. Tyrimas ir auditas būtų apibrėžti kaip dvi skirtingos priemonės, skirtos objektyviai pamatuoti ir įvertinti skirtingų lošimo rūšių poveikį ir rizikas visuomenei, įvertinti valstybinio reguliavimo ir administravimo priemonių, susijusių su lošimų poveikiu visuomenei, veiksmingumą.

Naujojo Azartinių lošimų įstatymo projektą rengusi Seimo Valdybos darbo grupė susitikimą su STT atstovais surengė reaguodama į tarnybos pateiktas išvadas projektui. Jose Seimo nariai pasigedo projekto antikorupcinio vertinimo ‒ parlamentarų nuomone, teikdama išvadas, STT peržengė savo kompetencijos ribas ir ėmėsi svarstyti, ar siūlomas azartinių lošimų rinkos reguliavimas yra tinkamas bei tikslingas, užsimiršdama, kad tokią prerogatyvą turi viešosios politikos formuotojai. Dalyje tarnybos išvadų selektyviai teigiama, kad siūlomas įstatymas pernelyg griežtas, kitur – kad perdėm liberalus. Kai kurias pastabas ir siūlymus Darbo grupė pripažino dalykiškomis bei sutiko į jas atsižvelgti pakoreguojant Azartinių lošimų įstatymo projektą ir įregistruojant jo naują redakciją.

Darbo grupės parengtas Azartinių lošimų įstatymo projektas įtvirtina lošimų reguliavimo politikos principus ir aiškiai apibrėžia teisinę ir socialinę lošimų organizatorių atsakomybę visuomenės atžvilgiu. Numatoma, kad naujasis įstatymas reglamentuos nuotolinius lošimus, sudarys teisines prielaidas organizuoti komercinį pokerį ir žirgų sporto totalizatorių, taip pat sudarys sąlygas saugiai ir ribotai lošimų automatų bei lažybų verslo veiklai. Kartu ketinama įsteigti Lošimų rinkos koordinavimo tarybą, kuri užtikrins lošimų rinkos reguliuotojų ir lošimų organizatorių bendradarbiavimą, kurio svarbą pabrėžė Europos Parlamentas savo rezoliucijoje dėl azartinių lošimų internetu paslaugų vientisumo.

Daugiau informacijos:
Darbo grupės vadovas Dainius Budrys
Tel. 8 698 42144

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.