Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Verslininkai jau gali susipažinti su naujais teisės aktais, kurie įsigalios lapkričio 1 d.

2012-08-01

Šiandien Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbtas priimtų teisės aktų, kurie įsigalios 2012 m. lapkričio 1 d., sąrašas. Taip įgyvendinama Ūkio ir Teisingumo ministerijų iniciatyva – dviejų datų taisyklė – nauji reikalavimai verslui įsigalioja tik nustatytomis datomis: nuo gegužės 1 d. arba nuo lapkričio 1 d. Šia tvarka verslininkams siekiama suteikti daugiau aiškumo, galimybę planuoti veiklą ir tris mėnesius pasiruošti pokyčiams.

"Verslo priežiūros institucijos ir ministerijos iš esmės laikosi dviejų datų taisyklės, ir verslo sąlygas reguliuojantys teisės aktai įsigalioja tik du kartus per metus. Nuo minėtos taisyklės nukrypstama tuomet, kai pritaikoma viena iš numatytų išimčių, – esant palankesniam reguliavimui, būtina nedelsiant įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktuose, tarptautinėse sutartyse numatytus reikalavimus, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais. Siekdami sumažinti išimčių skaičių, inicijavome reikalingus pakeitimus įtvirtinti dviejų datų taisyklę įstatymiškai", – sako ūkio ministras Rimantas Žylius.

"Aiškumas, kada ir kokie reikalavimai įsigalioja labai svarbu kuriant palankią aplinką verslui. Šie ir kiti žingsniai, kuriuos darome pertvarkydami verslą prižiūrinčias institucijas, yra labai svarbūs siekiant, kad verslo priežiūra būtų draugiška verslui, kartu efektyviai rūpintųsi, kad nebūtų daromi pavojingi žmonėms ar aplinkai pažeidimai", – sako teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

Įsigaliojus Teisėkūros pagrindų įstatymui bus įtvirtinta, kad visi teisės aktai, taip pat įstatymai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą, paprastai įsigalios gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, tačiau visais atvejais ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus paskelbimo dienos. Tam pritarė Seimas 2012 m. birželio 28 d.

Ūkio ministerijos duomenimis, iki šiol užfiksuotas tik vienas dviejų datų taisyklės nesilaikymo atvejis – nauji reikalavimai verslui įsigaliojo ne nustatytomis datomis.

Vyriausybės ir jai pavaldžių institucijų priimti teisės aktai skelbiami adresu www.lrs.lt/dvieju_datu_taisykle. Jeigu teisės aktas, nustatantis naują arba keičiantis esamą verslo priežiūros teisinį reguliavimą, buvo priimtas ir įsigaliojo nesilaikant dviejų datų taisyklės, informuokite el. paštu dvidatos@ukmin.lt.

Teisingumo ir Ūkio ministerijos vykdo ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir jų funkcijų optimizavimo pertvarką. Šios reformos viena iš iniciatyvų – dviejų datų taisyklė – visi Vyriausybės nutarimai, ministrų, Vyriausybės įstaigų vadovų įsakymai, kuriais nustatomas naujas arba keičiamas esamas ūkio subjektų priežiūros teisinis reguliavimas, įsigalioja du kartus per metus.

Rūta Mikėnienė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
Tel. 8 706 64 704
El. p. ruta.mikeniene@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.