Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Verslininkai svarstykles ir kitas matavimo priemones turės tikrinti kas 2 metus

2012-07-19

Keičiasi metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašas ir laikotarpis tarp patikrų. Nuo šiol smulkieji verslininkai galės rečiau vežti matavimo priemones patikrai, nes neautomatinių ir svarsčių bei automobilių žibintų reguliavimo prietaisų patikros turės būti atliekamos ne kasmet, o kas 2 metai.

Taip pat pagal patvirtintą naują tvarką įstaigos, atliekančios matavimo priemonių metrologinę, fasuotų prekių ir matavimo indų patikrą, bus skiriamos neribotam laikotarpiui – tol, kol jos atitiks keliamus reikalavimus. Pagal ankstesnę tvarką įstaigos buvo skiriamos vieneriems metams, jiems pasibaigus įstaigos turėdavo iš naujo kreiptis dėl paskyrimo.

Be to, iš dalies atsisakoma nešališkumo reikalavimo – paskirtos įstaigos neturės būti nepriklausomos ir užtikrinti, kad būtų išvengta interesų konflikto, susijusio su tikrinamų matavimo priemonių, fasuotų prekių ar matavimo indų projektavimu, gaminimu ar konstravimu ir pan. Paskirtos įstaigos ir jų darbuotojai galės būti įgaliotaisiais atstovais arba patys vykdyti tokią veiklą.

Nešališkumo reikalavimas išlieka tik įstaigoms, atliekančioms vandens, dujų, elektros, šilumos apskaitos priemonių, vidų rūšių degalų ir tepalų kolonėlių bei fasuotų prekių matavimo indų patikrą.

Pakeitimai sudarys daugiau galimybių laboratorijoms tapti paskirtomis įstaigomis, ir gerokai sumažės jų administracinė našta, nes atsisakoma perteklinio duomenų ir dokumentų kaupimo.

Paskirtoji įstaiga – bandymų, kalibravimo ar patikros laboratorija, sertifikavimo ar kontrolės įstaiga, kurią Valstybinė metrologijos tarnyba paskiria atlikti matavimo priemonių metrologinį bei fasuotų prekių ir matavimo indų atitikties įvertinimą.

Su metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų pakeitimais galite susipažinti adresu
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430278&p_query=&p_tr2=2.

Naują įstaigų paskyrimo tvarką ir jų veiklos priežiūros tvarkos aprašą rasite adresu
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430276&p_query=&p_tr2=2.

Rūta Mikėnienė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
Tel. 8 706 64 704
El. p. ruta.mikeniene@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.