Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Į verslo priežiūros pertvarkos įgyvendinimo komandą įsitrauks ir Smulkiojo ir vidutinio verslo taryba

2012-07-19

Ūkio ministras Rimantas Žylius Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybai (LSVVT) pristatė verslo priežiūros institucijų pertvarkos rezultatus. Ministras pakvietė LSVVT aktyviai dalyvauti vykdomos reformos Ekspertų komisijos veikloje – reikšti verslininkų poziciją svarstomais klausimais ir patarti, kokias problemas reikia spręsti. Vakar Vyriausybės priimtu nutarimu LSVVT įtraukta į Ekspertų komisiją, kurią taip pat sudaro Lietuvos pramoninkų konfederacijos ir valstybės institucijų atstovai.

"Šiuo metu jau įsibėgėjęs didžiulis procesas, kurio pagrindinis tikslas – keisti verslą prižiūrinčių institucijų veiklos praktiką. Pertvarkos esmė – inspektorius verslininkui turi būti ne baudėjas, o konsultantas. Mums ypač svarbu, kad šią reformą įvertintų tie, kurie su ja labiausiai susiję. Norime girdėti verslininkų nuomonę, todėl siūlome, kad LSVVT kuo aktyviau dalyvautų Ekspertų komisijos veikloje ir taip įsitrauktų į vykdomą priežiūros institucijų reformą. Tarybos nariai bus informuoti apie pertvarkos priemones ir užtikrins reformos tęstinumą ateityje, siekiant geresnių sąlygų verslui", – sakė ūkio ministras R. Žylius.

Pasak ministro, verslo priežiūros institucijų reforma jau duoda teigiamų rezultatų – šiuo metu priežiūrą atliekančios institucijos per patikrinimus skirtingoms veiklos sritims naudoja 43 kontrolinius klausimynus. Ši priemonė jau leidžia verslininkams žinoti, kokie svarbiausi reikalavimai jų verslui, ir verslo priežiūrą daro skaidresnę.

"Svarbu, kad taryba taip pat įsitrauktų į kontrolinių klausimynų kūrimo procesą, o verslo priežiūros institucijos turi prašyti verslo asociacijos nuomonės dėl kontrolinių klausimynų kokybės. Abipusis bendradarbiavimas šiam procesui duos aiškumą, kur kyla daugiausia problemų", – sakė R. Žylius.

Ministras taip pat pristatė SVV tarybai ir kitus reformos įgyvendintus žingsnius: verslo institucijos jau laikosi pasirašyto susitarimo pirmaisiais verslo naujokų veiklos metais nebausti, o konsultuoti, kad verslininkai galėtų daugiau dėmesio skirti verslo pradžiai ir susipažinti su taikomais reikalavimais. Dar vienas svarbus reformos siekis, kad 2012 m. 9 didžiausios verslo priežiūros institucijos užtikrintų vienodą ir neprieštaringą konsultavimą telefonu ir taip prisiimtų atsakomybę už suteiktas konsultacijas.

"Džiaugiamės puikiu bendradarbiavimo rezultatu: pirmą kartą per trejus Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos gyvavimo metus pakeisti net keturi verslo suvaržymai: kontrolės dažnis sumažintas nuo 1 iki 5 kartų, pratęsti prietaisų galiojimo terminai, sudarytos sąlygos konkurencijai patikrų srityje. Tai buvo padaryta per mėnesį. Kai klausimai dėl verslo suvaržymų, mokesčių ar kitų su verslu susijusių klausimų sprendžiami bendradarbiaujant, per trumpą laiką įmanoma rasti geriausius abiem pusėms sprendimus. Todėl taryba deleguoja savo atstovą į Ekspertų komisiją. LSVVT sudarytos darbo grupės atstovai padės išnagrinėti Ekspertų komisijoje keliamus klausimus. Tikimės geriausio rezultato – sumažėjus suvaržymų verslo subjektai galės visą savo dėmesį skirti pagrindiniam tikslui – siekti pelno. Didėjantis pelnas sudarys sąlygas samdyti daugiau darbuotojų, didinti verslo apimtis, kartu didinti ir Lietuvos biudžetą", – sako LSVVT pirmininkė Dalia Matukienė.

Pagal Teisingumo ir Ūkio ministerijų inicijuotą tvarką, verslo priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai įsigalioja tik du kartus per metus: nuo gegužės 1 d. arba nuo lapkričio 1 d. Šie teisės aktai turi būti paskelbti ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki jų įsigaliojimo. Pasak ministro, ši priimta dviejų datų taisyklė padeda verslininkams planuoti savo darbus ir išvengiama situacijos, kai teisinių reikalavimų tenka laikytis jau kitą savaitę po jų paskelbimo.

Ūkio ministras paragino SVV tarybos narius pranešti Ūkio ir Teisingumo ministerijų specialistams apie konkrečius atvejus, kai priežiūros institucijos nesilaikė įsipareigojimų, el. paštu versloprieziura@ukmin.lt.

Teisingumo ir Ūkio ministerijos vykdo ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir jų funkcijų optimizavimo pertvarką. Jos tikslas – mažinti priežiūros keliamą naštą verslui ir didinti verslo priežiūros institucijų efektyvumą ir skaidrumą.

Rūta Mikėnienė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
Tel. 8 706 64 704
El. p. ruta.mikeniene@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.