Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Verslo atstovai skatinami nedelsti ir pasinaudoti daliniu palūkanų kompensavimu

2012-05-28

Šiandien įsigaliojo ūkio ministro Rimanto Žyliaus pasirašytas įsakymas, kuriuo išplečiama priemonės "Dalinis palūkanų kompensavimas" aprėptis. Nuo šiol daliniu palūkanų kompensavimu galės pasinaudoti ir tie smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) atstovai, kuriems nesuteikta INVEGOS garantija.

Pasak ūkio ministro Rimanto Žyliaus, valstybė yra pasiruošusi dalytis rizika su tais, kurie dabar investuoja, ir kompensuoti 50 proc. palūkanų investicijų į aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų gamybą ir įsigijimą. Taip pat palengvinta paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) našta investuojant į naują ar naudotą gamybos įrangą, kompiuterinę techniką, licencijas, programinę įrangą, specialiąją techniką ir dalį transporto priemonių.

"Dėl dalinio palūkanų kompensavimo pagal atnaujintas priemonės sąlygas gali kreiptis tie SVV atstovai, kurie bus pasirašę ar pasirašys sutartis dėl investicinės paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2013 m. kovo 1 d. Taigi kuo anksčiau investavusioms įmonėms palūkanos bus kompensuotos už ilgesnį laikotarpį", – sako ūkio ministras Rimantas Žylius.

Pasak R. Žyliaus, taip siekiama paskatinti įmones laisvas lėšas investuoti į įrangos, tiesiogiai susijusios su gamybos apimčių didinimu, gaminamos produkcijos kokybės gerinimu ir naujų darbo vietų kūrimu, atnaujinimą.

SVV atstovai, norintys pasinaudoti daliniu palūkanų kompensavimu, turi kreiptis į INVEGĄ ir pateikti atitinkamus dokumentus (http://www.invega.lt/lt/paslaugos/dalinis-paskolu-palukanu-kompensavimas.htm). Apie priimtą sprendimą į paramą pretenduojančios bendrovės bus informuojamos raštu. Palūkanos kompensuojamos nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

Palūkanoms kompensuoti yra skirta iki 30 mln. Lt. Ūkio ministerija prognozuoja, kad šia parama pasinaudos apie 100 įmonių.

Daliniu palūkanų kompensavimu negalės pasinaudoti SVV subjektai, kurie vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros, žemės ūkio produktų gamybos, transporto, laivų statybos, sintetinio pluošto sektoriuose bei nenumato investicines lėšas naudoti namų ūkyje, nuomoti, didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto paslaugų, nekilnojamojo turto nuomos, laisvalaikio, sporto, sveikatingumo (išskyrus medicininę ir sveikatinimo veiklą) veiklai.

Gerda Butkuviene
vyr.specialistė
LR Ūkio ministerija
Tel.: 870664846
gerda.butkuviene@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.