Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

2011-ieji "Achemai" ypatingi skaudžia netektimi ir rekordine apyvarta

2012-04-20

Pagrindinės koncerno "Achemos grupė" įmonės – azoto trąšų ir chemijos produktų gamintojos AB "Achema" – akcininkų susirinkimas šiandien patvirtino audituotus 2011 m. bendrovės veiklos rezultatus.

Audituotas grynasis 2011 m. bendrovės pelnas siekia 96,3 mln. Lt. Akcininkai nutarė dividendams skirti po 48,13 Lt už vieną akciją.

Bendrovė 2011 m. gavo 2183,1 mln. Lt pajamų, t. y. 84,9 proc. daugiau, lyginant su 2010 m. pajamomis, kurios siekė 1180,9 mln. Lt. Pernai "Achemos" eksporto apimtys taip pat išaugo - iki 90 proc., 2010 m. pajamos iš eksporto sudarė 87 proc.

"Mūsų įmonės istorijoje ryškų pėdsaką palieka 2011-ieji, padalyti lyg į dvi dalis. Pirmoji įsimins kaip ,puikių pasiekimų metas, o antroji – užpildyta išmintingo, sumanaus vadovo ir kolegos a. a. dr. Bronislovo Lubio netekties skausmu... , - sako AB "Achema" generalinis direktorius Jonas Sirvydis. – Tačiau faktai kalba patys už save: 2011-ieji ypatingi rekordine, du milijardus Lt viršijančia apyvarta, link 90 proc. artėjančiomis eksporto apimtimis, neeiliniais bendruomenės ir verslo aplinkos, kurioje veikiame kaip socialiai atsakinga įmonė, įvertinimais – tapome "Vertingiausia Lietuvos įmone", "Patraukliausiu darbdaviu", ženkliai prisidėjome prie to, kad jonaviečiai pagal gaunamus atlyginimus nusileistų tik Vilniui: mūsų bendrovės darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m. buvo 3 615 Lt."

Vidutinė gamtinių dujų kaina "Achemai" 2011 m. išaugo 21,5 proc., lyginant su 2010 m. vidutine dujų kaina. Pagrindinės žaliavos – gamtinių dujų – kainos dalis sąnaudose 2011 m. išaugo iki 70,2 proc., kai 2010 m. gamtinių dujų kainos dalis sąnaudose siekė 55,9 proc.

2011 m. AB "Achema" baigtas kurti kogeneracinių elektrinių tinklas – rudenį pradėta eksploatuoti kogeneracinio tipo 47 MW dujų jėgainė Nr. 2. Kartu su jau veikiančia 21 MW galios jėgaine Nr. 1. "Achemoje" gali aprūpinti elektros energija bei garu ne tik visą azotinių trąšų gamybos įmonę, bet ir kitas bendroves-vartotojas, prisijungusias prie jos tinklo. Kogeneracija – bendra šilumos ir elektros energijos gamyba – viena populiariausių ir ekonomiškiausių energiją taupančių technologijų.

Naujoji "Achemos" jėgainė – kol kas vienintelė Lietuvos pramonėje tokios galios elektrinė, visiškai atitinkanti Europos Sąjungos Termofikacijos (kogeneracijos) direktyvos reikalavimus.

AB "Achema", vykdydama Kioto protokolo Bendrojo įgyvendinimo projektą, už parduotus taršos mažinimo vienetus gautus 34 mln. Lt jau investavo į aplinkosauginius projektus, laikydamasi 2009 m. birželio 5 d. su LR Aplinkos ministerija pasirašyto susitarimo dėl investicijų į aplinkos apsaugą.

###

Koncernas "Achemos grupė", įkurtas 2001 metais, šiuo metu valdo per trisdešimt Lietuvoje ir užsienyje dirbančių įvairių sričių įmonių, tarp kurių yra tokie Lietuvos ūkio gigantai kaip "Achema", azoto trąšų ir pramoninių chemijos produktų gamintoja bei Klaipėdos jūrų krovinių kompanija "Klasco".

"Achemos grupės" įmonių apyvarta 2010 m. siekė 2,75 mlrd. Lt. Koncerno produkcija pasiekia Europos Sąjungos, Amerikos, Azijos, Afrikos šalis; "Achemos grupėje" dirba daugiau nei 5 000 darbuotojų. Apie koncerną plačiau www.achemosgrupe.lt

Virginija Dunauskienė
Tel. 8-5 249 2048
Mob. 8-698 770 57
Gintarė Vaicekavičiūtė
Mob. 8-698 17369
El.p.v.dunauskiene@achemosgrupe.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.