Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Lietuvos bankas: papildomoms likvidumo valdymo priemonėms nebėra poreikio

2012-04-17

Indėlių judėjimui bankų sistemoje grįžus į įprastą lygį, o likvidžių atsargų pasiskirstymui tarp bankų tapus daug tolygesniam, Lietuvos bankas šią savaitę baigia vykdyti indėlių, skolos vertybinių popierių pirkimo ir atpirkimo sandorių aukcionus.

Šiomis pasaulyje įprastomis atvirosios rinkos operacijomis komerciniams bankams buvo suteikta papildomų galimybių optimaliau panaudoti savo turtą ir valdyti pinigų srautus. Tokių priemonių poreikis rinkoje buvo išryškėjęs po AB banko SNORAS veiklos sustabdymo ir netrukus po to pradėtų mokėti indėlių draudimo išmokų.

Šiuo metu, kai pagrindinė draudimo išmokų dalis AB banko SNORAS indėlininkams jau išmokėta ir sklandžiai pasiskirstė bankų sistemoje, o likvidžių atsargų svyravimai yra grįžę į įprastinį lygį - papildomos likvidumo valdymo galimybės nebėra tokios aktualios.

"Aktyvus bankų dalyvavimas aukcionuose praėjusių metų pabaigoje ir šių pradžioje parodė, kad Lietuvos banko pasiūlytos priemonės rinkai buvo reikalingos, tačiau dabartinė padėtis vidaus rinkoje leidžia sugrįžti tik prie savireguliavimu pagrįstų bankų sistemos likvidumo valdymo priemonių - tarpbankinių sandorių ir bazinės valiutos pirkimo bei pardavimo. Lietuvos bankas pasirengęs ir ateityje panaudoti turimas pinigų politikos priemones, jeigu būtų toks poreikis", - teigė Lietuvos banko valdybos narys Darius Petrauskas.

Atvirosios rinkos operacijas (terminuotųjų indėlių, skolos vertybinių popierių pirkimo ir atpirkimo sandorių aukcionus) Lietuvos bankas vykdė nuo 2011 m. gruodžio 19 d.

Indėlių aukcionų apimtis, šių metų sausį siekusi 900 mln. Lt per savaitę, nuosaikiai mažėjo - iki 42 mln. Lt paskutiniame įvykusiame aukcione balandžio 10 d. Per visą aukcionų vykdymo laikotarpį vidutinė priimtų 7 dienų trukmės indėlių suma sudarė 424 mln. litų.

Skolos vertybinių popierių aukcionuose Lietuvos bankas iš šalyje veikiančių komercinių bankų nupirko 248,6 mln. Lt nominaliosios vertės įvairios trukmės vertybinių popierių.

7 dienų trukmės vertybinių popierių atpirkimo sandoriai buvo sudaryti 4 aukcionuose, jų apimtys sudarė nuo 100 tūkst. iki 10 mln. Lt.

Ryšių su visuomene skyrius

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.