Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Tas pats įstatymas (VPĮ) kaimui galioja, o valstybę valdantiems - ne

2012-04-02

Ilgai stebėjau šią situaciją, dėl viešųjų pirkimų atlikimo, todėl tylėti negaliu. Nes ne visų prašymai išgirsti.

Tiek metų kaimo bendruomenės, jų atstovaujamos organizacijos kreipėsi į Seimo Kaimo reikalų komitetą į Žemės ūkio ministrą, kad kaimo bendruomenės būtų atleistos nuo prievolės atlikinėti viešuosius pirkimus, nes jos priešingai nei partijos negauna finansavimo iš  šalies biudžeto.

Kaimo bendruomenių (kaip ir kitų visuomeninių organizacijų) pagrindiniai pajamų šaltiniai, tai narių mokestis, 2 proc. pajamų mokesčio ir projektinė veikla. Projektinėje veikloje ir susiduria su Seimo narių priimtu viešųjų pirkimų įstatymu ir bagale jo pataisų. Viešųjų pirkimų įstatymas, pagal kurį politikai nemoka atlikti viešųjų pirkimų, nes pasak jų (A. Čeplikas) jiems reiks samdytis specialistus ir pan., nes jie nesugėbės atlikti pirkimų pagal įstatymą.

 Gerai jiems (politikams) kalbėti jie turi lėšų samdytis specialistus ir vis tiek nenori, o gal nenori sugebėti jų atlikti.

Tuo tarpu kaip elgtis bendruomeninei organizacijai, kuri nori savo kaimo teritorijoje atgaivinti 50 metų senumo vaiduokliu pavirtusią uždarytą mokyklą ar sporto aikštyną, kad neišvažiuotų dar paskutinis augantis jaunimas? Kaimo bendruomenė neturi lėšų samdytis specialistų, ekspertų dėl viešųjų pirkimų, projektinės veiklos sumos yra nuo 5 Lt iki 350 000 Lt, kaip tik tokios sumos, kai partijoms nereiks atlikti konkursų.

Tai gal mielieji šią išimtį įteisinkite ir kaimo bendruomenėms !?

Nei vienas universitetas, kolegija ar kita mokslo įstaiga neruošia, neugdo viešųjų pirkimų specialistų, nes tam tikros įstaigos už didelius pinigus veda seminarus apie veišųjų pirkimų vykdymą nuo 300 Lt iki 1500 Lt be PVM už 6 val. mokymus.

Kaip atlikti pirkimus per CVPIS (centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema)  sitemą jei kaimų internetas nepasiekia?. Jei kaimo bendruomenės moterys projektus rašo neturėdamos savo kompiuterio, nei spausdintuvo, jos naudojasi bibliotekų paslaugomis, bet nevisuose kaimuose yra ir biblioteka, kai kur tik bendruomenė išlikusi kaip organizacija, vienintelė struktūra, kuri dar rūpinasi tradicijomis, švara ir kultūra savam krašte.

Kaimo bendruomenės, jų pirmininkai ir valdybos nariai darbuojasi visuomeniniais pagrindais, ne visuose projektuose tinkamos išlaidos yra skirtos projekto administravimui, taip, kad kažkas kitas (samdomas) atliktų viešųjų pirkimų procedūras nėra šansų.

Bendruomenių aktyvas mokosi kaip atlikti, stengiasi - šaunuoliai. Manau jei partijos kaimo bendruomenei už atitinką atlygį pavestų atlikti partijos viešuosius pirkimus (kas pagal VPĮ galima) tikrai nenusiviltų.

Taip, kad, jei daromos išimtys, tegul jos būna pagal protingumo, lygiateisiškumo ir nešališkumo principus.

Rezultatas tai nepalyginamas, kai partijos turės popierinę reklamą, kurią išdalins akimirksiu ir ji per mėnesį bus pamiršta. Ir palyginkite kaimo bendruomenių projektų rezultatus - atnaujintus bendruomenių namus, parkus, sporto aikštynus, įkurtus amatų centrus bei išsaugotą paveldą.  Rezultatai akivaizdžiai nepalyginami.

Apie Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių vykdomus projektus (kuriems kaimo bendruomenės atliko viešuosius pirkimus), tvarkomus objektus  informaciją rasite čia

Nesąžininga kaimo žmogaus atžvilgiu.

Kaimo bendruomenių vardu: Janina Augustinavičienė, Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.