Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Lietuvos darbo birža pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA)

2012-03-22

Kovo 22 d. Lietuvos darbo biržoje surengtas konsultacinis posėdis su Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA). Jo metu buvo aptarta situacija darbo rinkoje ir trūkstamų darbuotojų rengimo galimybės aprangos ir tekstilės sektoriuje, darbo rinkos aktualijos - galimi darbo kodekso pakeitimai, palengvinantys darbo santykių reglamentavimą, profesinio mokymo kuponų sistema, elektroninės darbo biržos privalumai darbdaviams ir kiti klausimai.
Renginio metu Lietuvos darbo birža ir Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA) pasirašė naują bendradarbiavimo susitarimą.

LATIA prezidentas Linas Lasiauskas, pristatęs tekstilės, siuvimo ir odos sektoriaus situaciją darbo rinkoje, pabrėžė būtinybę ieškoti ir rasti sprendimų aprūpinant gamybą reikiama darbo jėga, pirmiausia sutelkiant dėmesį į specialistų rengimą ir darbuotojų perkvalifikavimą. Jo tvirtinimu, ypač didelį nerimą kelia kvalifikuotų darbuotojų emigracija, darbo jėgos senėjimo tendencijos, sektoriaus nepatrauklumas jauniems specialistams.
 " Atnaujinę ilgalaikės partnerystės ryšius ir šiandien pasirašydami bendradarbiavimo susitarimą su Lietuvos darbo birža, tikimės greičiau  išspręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemą, efektyviau derinti darbo pasiūlą ir paklausą, padėti  atleistiems arba numatomiems atleisti darbuotojams, taip pat steigti (pritaikyti) asociacijos įmonėse darbo vietas papildomai remiamiems bedarbiams ", - kalbėjo L.Lasiauskas.

Lietuvos darbo biržos direktorius Vidas Šlekaitis pažymėjo, jog bendradarbiavimas su LATIA numatomas ir rengiant bendrus pasiūlymus vietos savivaldos institucijoms užimtumo klausimais, tikslines prevencines programas, numatančias perkvalifikavimo, laikino įdarbinimo ir kitas priemones, didinančias galimybes atleidžiamiems darbuotojams, informacijos sklaidos ir organizuojant renginius

Pasak V.Šlekaičio, 15 metų bendradarbiavimas su Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija buvo aktyvus ir naudingas dirbantiems šiame sektoriuje. 2001-2011 metais aprangos ir tekstilės pramonė iš viso įgyvendino 23 vietinių užimtumo iniciatyvų projektus aukščiausio nedarbo teritorijose, sukūrė beveik 500 naujų darbo vietų. Kad būtų užpildytos aprangos ir tekstilės įmonių įregistruotas laisvas darbo vietas, šalies teritorinės darbo biržos organizavo bedarbių profesinį mokymą ir 1991 - 2011 metais parengė per 31 tūkst. įvairių profesijų darbuotojų, iš jų - daugiausia siuvėjų operatorių, lengvų drabužių siuvėjų, siuvėjų sukirpėjų, verpėjų bei audėjų.

Profesinio mokymo tema sulaukė darbdavių ir mokymo įstaigų atstovų didelių diskusijų.
Apibūdinant šio sektoriaus šiandienos poreikius profesinio mokymo srityje, ne vienas renginio dalyvis akcentavo mokymo bazės ar centro kūrimo įmonėse svarbą patiems rengiant, perkvalifikuojant darbuotojus ir suteikiant jiems praktinių įgūdžių.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktoriaus Viktoro Majausko tvirtinimu, apsirūpinti reikiamais darbuotojais darbdaviams turėtų padėti lankstesnė naujoji profesinio mokymo kuponų sistema, kuri pradedama taikyti šiais metais. V.Majauskas supažindino ir su galimais Darbo kodekso pakeitimais, kurie darbdaviams padėtų lengviau priimti sprendimus darbo santykių srityje.


Dar 1997 metais Lietuvos lengvosios pramonės įmonių asociacija (dabar - LATIA) buvo viena pirmųjų darbdavių asociacijų, pasirašiusių bendradarbiavimo susitarimą su Lietuvos darbo birža.

Atnaujintame bendradarbiavimo susitarime 2002 metais tarp Lietuvos darbo biržos ir Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijų buvo išplėstos bendradarbiavimo galimybės darbo rinkos priemonių įgyvendinimo ir nedarbo prevencinių priemonių taikymo srityse.

Lietuvos darbo biržos duomenų registre - Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės daugiausia siūlo laisvų darbo vietų iš apdirbamosios pramonės. Didžiausią dalį įdarbintųjų sudaro rūbų siuvėjai, įrengimų operatoriai, vadybininkai, lengvosios pramonės inžinieriai ir technikai.
2011 metais tekstilės gaminių, drabužių siuvimo ir odos gamyba įregistravo 6,3 tūkst. laisvų darbo vietų. Šiais metais iki kovo 19 d. jų pasiūlyta 1,2 tūkst.
Daugiausia tekstilės ir drabužių siuvimo įmonėse įdarbinta siuvėjų (56 proc. visų įdarbintų  tekstilės ir drabužių siuvimo įmonėse).

Per 20 metų į šios pramonės šakos įmones įdarbinta apie 100 tūkst. darbuotojų, kasmet vidutiniškai apie 5 tūkst.

Renginyje dalyvavo Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA)
atstovai, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijų atsakingi asmenys, tekstilės, siuvimo ir odos įmonių bei mokymo įstaigų atstovai, Lietuvos darbo biržos darbuotojai.
Vaizdo konferencijoje interaktyviai dalyvavo Kauno, Šiaulių ir Panevėžio teritorinių darbo biržų atsakingi darbuotojai, darbdavių ir mokymo įstaigų atstovai.
 
Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. 236 0799. 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.