Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Rytoj Seime rengiama konferencija-apskritojo stalo diskusija "Atominė elektrinė ir (ar) energetinė nepriklausomybė"

2012-03-13

2012 m. kovo 13 d. pranešimas VIR. KARTOJAMAS PRANEŠIMAS

Kovo 14 d., trečiadienį, 12 val. Seimo III rūmų Konferencijų salėje įvyks konferencija-apskritojo stalo diskusija "Atominė elektrinė ir (ar) energetinė nepriklausomybė". Konferenciją rengia Seimo narių grupė – Gintaras Songaila, Kazimieras Uoka, Rima Baškienė, Vidmantas Žiemelis, Antanas Baura, bendradarbiaudami su Tautinės politikos institutu ir Žaliosios politikos institutu.

Renginyje planuojama įvairiapusiškai nagrinėti pačius aktualiausius atominės elektrinės projekto ir atominės energetikos Lietuvoje perspektyvų klausimus.

Pranešimus skaitys Nepriklausomybės Akto signataras Algimantas Sėjūnas, Valstiečių ir žaliųjų partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto garbės narys, atominės energetikos ekspertas Saulius Kutas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo narys, Energetikos komiteto pirmininkas Algirdas Jaruševičius, Žaliosios politikos instituto prezidentas Linas Balsys ir kt.

PROGRAMA

11.30 – konferencijos dalyvių registracija;

12.00 – konferencijos pradžia. Konferencijai pirmininkauja Seimo nariai Antanas Baura, Gintaras Songaila ir Kazimieras Uoka;

12.05 – Nepriklausomybės Akto signataro Algimanto Sėjūno pranešimas "Atominė elektrinė – ar liekame Rusijos energetinėje sistemoje?";

12.20 – Valstiečių ir žaliųjų partijos pirmininko Ramūno Karbauskio pranešimas "Energetinės alternatyvos Visagino atominiam projektui";

12.40 – Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto garbės nario, atominės energetikos eksperto Sauliaus Kuto pranešimas "Ar tikrai yra alternatyvų atominei energetikai Lietuvoje?";

13.05 – Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidiumo nario, Energetikos komiteto pirmininko Algirdo Jaruševičiaus pranešimas: "Ar tikrai Lietuvai reikalinga atominė elektrinė? (techninės ir ekonominės prielaidos)";

13.20 – Žaliosios politikos instituto prezidento Lino Balsio pranešimas "Europos Sąjungos politika atominės energetikos srityje";

13.35 – Raimundo Kuodžio pranešimas "Atominės energetikos ekonomika";

13.50 – Seimo nario Gintaro Songailos pranešimas "Atominės elektrinės projektas – teisinės prielaidos ir politikų atsakomybė";

14.10 – Jurgio Vilemo pranešimas "Atominės energetikos perspektyvos ir Visagino AE";

14.30 – Seimo nario Kazimiero Uokos pranešimas "Visuomeninės iniciatyvos prieš atominę energetiką kaimyninėse valstybėse";

14.45 – visuomeninių organizacijų iš Latvijos, Baltarusijos ir Karaliaučiaus informacija.

15–16 – diskusija (dalyvaus doc. dr. Anzelmas Bačauskas (Kauno technologijos universitetas, Elektros sistemų katedra), prof. dr. Rimantas Pranas Deksnys (KTU, Elektros sistemų katedra), habil. dr. prof. Vidmantas Jankauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas), klubo "Atgaja" atstovas Linas Vainius, Seimo nariai Rima Baškienė, Vidmantas Žiemelis ir kiti), konferencijos dokumentų priėmimas.

Kovo 15 d. 11 val. numatomas tiesioginis internetinis tiltas su Japonijos žaliaisiais. Vieta bus patikslinta.

Konferencijos dalyvių registracija: el. paštu nijole.balciuniene@lrs.lt, tel. 239 6334, 8 616 19417

Konferencija bus tiesiogiai transliuojama Seimo internetiniame tinklalapyje adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime.

Sigita Nemeikaitė,
Seimo nario Gintaro Songailos padėjėja
Tel. 239 6334, 8 618 06269

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.