Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

LPĮA bendradarbiaus su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba

2012-03-01

Vilnius, kovo mėn. 1 d. Šiandien Lietuvos prekybos įmonių asociacija ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) ir Lietuvos prekybos įmonių asociacijos (LPĮA) bendradarbiavimo sutartis apima Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių maisto saugą ir kokybę, vartotojų interesų apsaugą maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse, taikymą bei tobulinimą. Sutartyje taip pat numatoma skleisti bei aiškinti informaciją, naujoves, pakeitimus bei sprendimus verslo visuomenei ir vartotojams. Šalys taip pat nusprendė vienyti pastangas abiejų pusių ekspertų konstruktyviam dialogui ir konsultacijoms bei įtvirtinti elektroninės komunikacijos pricipus teikiant efektyvias paslaugas verslui ir piliečiams.

Kaip pabrėžė dr. Jonas Milius, VMVT direktorius, ši bendradarbiavimo sutartis – dar vienas svarbus žingsnis siekiant glaudesnio ir efektyvesnio kontroliuojančios institucijos ir verslo bendradarbiavimo. "Esu įsitikinęs, kad ateitis – sąžiningo, save ir vartotoją gerbiančio verslo rankose. Reiklūs šių dienų vartotojai, užsienio šalių prekybos partneriai verčia pasitempti visus maisto rinkos dalyvius. Būtent vartotojų nuomonė – objektyviausias rodiklis, parodantis visų – maisto gamintojų, prekybininkų ir žinoma, kontroliuojančių inspektorių darbo efektyvumą. Todėl manau, kad ši sutartis prisidės surandant kuo daugiau bendrų taškų kylančioms problemoms spręsti, mažinant naštą verslui ir tuo pačiu užtikrinant, kad vartotojų interesai bus apsaugoti. Sieksime, kad šios sutarties nuostatos taptų ilgalaikio, konstruktyvaus ir skaidraus bendradarbiavimo pagrindu." – sakė J. Milius.

Pasak Lauryno Vilimo, LPĮA vykdančiojo direktoriaus, bendradarbiavimas su VMVT bus abipusiai naudingas. "Sutarėme operatyviai informuoti Tarnybą apie nesklandumus bei problemas susijusias su maistą reglamentuojančių teisės aktų taikymu bei teikti pasiūlymus joms spręsti. Taip pat skatinsime asociacijos narius laikytis sąžiningos verslo praktikos principų ir maisto sritis reglamentuojančių teisės aktų. Esame pasirengę padėti leidžiant informacinius ir mokomuosius leidinius aktualiais vartotojų interesų apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse. Esu įsitikinės, kad tik skaidrus bendradarbiavimas tarp valdžios institucijų ir verslo yra naudingas vartotojui,"- teigia L. Vilimas.

Lietuvos prekybos įmonių asociaciją (LPĮA) vienija beveik trisdešimt šalyje registruotų lietuvių ir užsienio kapitalo mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonių. Asociacijos narių bendra metinė prekybos apyvarta siekia beveik 9 mlrd. litų (kas sudaro apie 10 proc. Lietuvos BVP), o bendras atstovaujamose įmonėse dirbančių darbuotojų skaičius siekia 30000.

Laurynas Vilimas
Tel +370 686 56 001; l.vilimas@lietuvos-prekyba.lt
Vykdantysis direktorius
Lietuvos prekybos įmonių asociacija

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.