Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Aplinkos apsaugos komitetas surengtame pasitarime svarstė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką

2012-02-17

2012 m. vasario 17 d. pranešimas VIR

Šiandien Aplinkos apsaugos komitetas surengė darbo grupės posėdį dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. patvirtintos „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos" (toliau - metodika) ir komisijos 2011 m. liepos 29 d. patvirtinto „Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo aprašo" (toliau - aprašas) nuostatų. Posėdyje dalyvavo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas, Aplinkos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Vilniaus vandenys", AB „Klaipėdos vanduo", UAB „Šiaulių vandenys" atstovai. Posėdžio metu aptartos metodikos ir aprašo nuostatos bei nuspręsta pavesti darbo grupės nariams parengti ir darbo grupei pateikti „teršėjas moka" principą įgyvendinančius teisės aktų pakeitimų projektus. Parengtų dokumentų projektų esmė turi būti ta, kad mažiau teršiantis mokėtų mažiau už daugiau teršiantį ir taip skatinti mažinti taršą.

Geriamąjį vandenį vartojantys ūkio subjektai prieš porą mėnesių kreipėsi į Aplinkos apsaugos komitetą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. patvirtintos metodikos trūkumų. Aplinkos apsaugos komitetas savo posėdyje nagrinėdamas šią problemą nutarė iš suinteresuotų šalių sudaryti darbo grupę, kuri parengtų reikiamų teisės aktų pakeitimo projektus. Darbo grupei vadovauti buvo pasiūlytas komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas.

Danius Lygis,
Aplinkos apsaugos komiteto biuro vedėjas

Cituojant Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus pranešimus, prašom nurodyti šaltinį.
_____________________________________________________________________________________________
Gedimino pr. 53, VILNIUS 01109
Kontaktai: rsv@lrs.lt, tel.: (8 5) 239 6666, 239 6206, faks. 239 6556

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.