Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Vokietija Lietuvą vertina kaip sektiną pavyzdį kovoje su Europos Sąjungą ištikusia ekonomine ir finansų krize

2012-02-10

Vasario 9 d. Seimo Užsienio reikalų komiteto delegacija tęsdama savo vizitą Vokietijoje susitiko su Vokietijos Federacinės Respublikos federalinės kanclerės patarėju užsienio reikalams dr. Christophu Heusgenu bei apsilankė federalinėje užsienio reikalų ministerijoje ir federalinio įgaliotinio institucijoje buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos Valstybės saugumo tarnybos dokumentams tirti.

Susitikimo metu Ch.Heusgenas pasidžiaugė puikiais dvišaliais Lietuvos ir Vokietijos santykiais ir pažymėjo, jog Lietuva kartu su kitomis dviem Baltijos valstybėmis yra puikus pavyzdys, kaip reikia pasitikti Europą užklupusios ekonominės ir finansų krizės iššūkius. Anot Ch. Heusgeno, Lietuva su jos viso labo tik apie 35 proc. BVP siekiančia valstybės skola yra sektinas pavyzdys kai kurioms Pietų Europos šalims su jų 130-140 proc. BVP dydžio valstybės skola, kokiu būdu ištikusios krizės akivaizdoje turėtų būti keičiamas šalies ekonominio elgesio modelis. Jo teigimu, Lietuvos pavyzdys rodo, kad biudžetinė disciplina už euro zonos ribų yra didesnė nei disciplina šios zonos viduje, todėl Vokietija itin aukštai vertina Lietuvos prisijungimą prie naujojo fiskalinio stabilumo mechanizmo. Ch. Heusgenas paragino Lietuvą ir toliau tęsti atsakingą finansų ir biudžeto politiką pažymėdamas, jog tokia politika Lietuvai sukuria geras galimybes "greičiau anksčiau nei vėliau" tapti visateise euro zonos nare.

Seimo Užsienio reikalų komiteto delegacijai vadovaujantis komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris susitikimo metu pažymėjo, jog kovodama su krize Lietuva ėmėsi vienų griežčiausių taupymo priemonių Europos Sąjungoje bei užtikrino visokeriopą Lietuvos paramą Vokietijos iniciatyvoms ir pasiūlymams siekiant įveikti ekonominės ir finansų krizės Europos Sąjungoje padarinius.

E.Zingeris taip pat atkreipė Vokietijos federalinės kanclerės patarėjo užsienio politikos klausimams dėmesį į tai, jog jį, kaip Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos raporto apie politines finansinės krizės pasekmes autorių, ypač jaudina tai, kad krizės iššaukti ekonominiai ir finansiniai sunkumai bei priverstinės taupymo priemonės skatina radikalizmo apraiškų gausėjimą. E.Zingerio teigimu, kovojant su šiomis radikalizmo apraiškomis būtinos bendros visų Europos Sąjungos valstybių narių ir jų parlamentinių partijų pastangos bei tampresnis valstybių narių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas.

Vasario 7-10 d. Seimo Užsienio reikalų komiteto delegacija – komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris ir komiteto nariai Vytenis Povilas Andriukaitis, Dailis Alfonsas Barakauskas ir Rokas Žilinskas - lankosi Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

Vasario 10 d. delegacija grįžta į Vilnių.

Užsienio reikalų komiteto biuro vedėjas Ramūnas Misiulis,
tel. (8 5) 2396798

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.