Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pranešimas: frakcija siūlo "Snoro" laikinosios tyrimo komisijos sudarymo iniciatyvą svarstyti NSGK

2012-01-20

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija kreipėsi į Seimo narius, atkreipdama dėmesį, kad Seimo laikinosios tyrimo komisijos "Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių komercinių bankų priežiūros efektyvumo ir situacijos likviduojamoje akcinėje bendrovėje banko "Snoras" išsiaiškinimo" sudarymas būtų žalingas Lietuvai, nes galėtų padėti banko "Snoras" savininkams išvengti atsakomybės už galimai padarytas nusikalstamas veikas ir keltų grėsmę Lietuvos bankinės sistemos stabilumui bei saugumui. TS-LKD frakcija siūlo šio nutarimo projekto svarstymą išbraukti iš posėdžio darbotvarkės, jo nesvarstyti ir nepriimti, o iniciatyvą apsvarstyti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.

TS-LKD frakcijos kreipimasis:

"Gerbiamieji Seimo nariai,

Šios dienos Seimo posėdžio darbotvarkėje numatyta svarstyti Seimo nutarimo XIP-4026 "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių komercinių bankų priežiūros efektyvumo ir situacijos likviduojamoje akcinėje bendrovėje banko "Snoras" išsiaiškinimo sudarymo" projektą.

Advokatas Rytis Valūnas 2012 m. sausio 18 d. 20.13 val. DELFI paskelbtame straipsnyje, įvertinęs galimos komisijos klausimų sąrašą ir Seimo nario Valentino Mazuronio pasakytą kalbą Seime, prieina tokią išvadą: "Akivaizdu, jog pats parlamentas viešai išreiškia abejones dėl įvykdytos nacionalizacijos pagrįstumo ar net teisėtumo."

Teisininkas perspėja, kad tokiu atveju buvusių banko akcininkų Raimondo Baranausko ir Vladimiro Antonovo gynėjai turėtų papildomų argumentų, kad procesas Lietuvoje – politizuotas ir buvę akcininkai persekiojami dėl politinių motyvų, ir "... todėl R. Baranausko ir V. Antonovo gynyba turėtų visas galimybes prašyti Vestminsterio magistratų teismo nepriimti sprendimo iki Seimo sudaryta komisija nepateiks išvadų."

Jaučiame pareigą atkreipti visų savo kolegų Seimo narių dėmesį į pagrįstą Lietuvos banko valdybos pirmininko poziciją, kad šio nutarimo priėmimas ir tyrimo komisijos sudarymas būtų žalingas Lietuvai, nes galėtų padėti banko "Snoras" savininkams išvengti atsakomybės už galimai padarytas nusikalstamas veikas. Perspėjame, kad iniciatyva įsteigti parlamentinę komisiją kelia grėsmę Lietuvos bankinės sistemos stabilumui ir saugumui. Siūlome šio nutarimo projekto svarstymą išbraukti iš posėdžio darbotvarkės, jo nesvarstyti ir nepriimti, o iniciatyvą apsvarstyti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.

Jeigu svarstymas vis dėlto įvyktų, prieš svarstant ir balsuojant dėl minėto nutarimo projekto kviečiame kiekvieną iš mūsų atsakyti sau į klausimą: kodėl turėčiau pasitarnauti įtariamųjų "Snoro" akcininkų interesams pasisakydamas ir balsuodamas "už" ir ar tikrai noriu prisiimti atsakomybę už žalingas pasekmes.

Kreipimasis priimtas TS-LKD frakcijos posėdyje bendru sutarimu. Prašome Seimo posėdžio Pirmininką šį kreipimąsi pridėti prie posėdžio protokolo ir ištisai pacituoti oficialioje Seimo posėdžio stenogramoje."

Pagarbiai,
TS-LKD frakcijos seniūnas Jurgis Razma

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.