Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Seimas priėmė Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą

2011-12-22

2011 m. gruodžio 22 d. pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas plenariniame posėdyje priėmė Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą (projektas Nr. XIP-3203(2) ES) ir lydimųjų teisės aktų pataisas. Už pagrindinį įstatymą, kuris įsigalios nuo 2012 m., balsavo 72 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė vienas parlamentaras.

Priimtas Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas nustato asmenis, turinčius teisę leisti elektroninius pinigus Lietuvos Respublikoje, elektroninių pinigų leidimo ir išpirkimo sąlygas, elektroninių pinigų įstaigų ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo, veiklos, jų pabaigos ir veiklos priežiūros tvarką, kad elektroninių pinigų įstaigų sistema būtų stabili, patikima, veiksminga ir saugi.

Įstatyme apibrėžta, kad elektroniniai pinigai – elektroninių pinigų leidėjams gavus piniginių lėšų iš fizinių arba juridinių asmenų į apyvartą išleidžiama piniginė vertė, išreikšta kaip reikalavimas jos leidėjui ir turinti šiuos požymius: yra laikoma elektroninėse, įskaitant magnetines, laikmenose; skirta mokėjimo operacijoms atlikti; priimama asmenų, kurie nėra tų elektroninių pinigų leidėjai.

Pagal priimtas įstatymo nuostatas elektroninių pinigų leidėjai galės būti kredito įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, pašto pinigų persiuntimo sistemų (žiro) įstaigos, Europos centrinis bankas ir valstybių narių centriniai bankai, valstybių narių valstybės, regionų ir savivaldybių institucijos, kai jos leidžia elektroninius pinigus, vykdydamos savo funkcijas. Fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie nėra elektroninių pinigų leidėjai, draudžiama leisti elektroninius pinigus. Elektroninių pinigų įstaigų priežiūros institucija Lietuvoje bus Lietuvos bankas.

Šiuo metu Mokėjimų įstatymas numato galimybę atsiskaityti elektroniniais pinigais. Šiems atsiskaitymams yra taikomos bendrosios mokėjimams taikomo reguliavimo nuostatos, išskyrus tam tikras išimtis, susijusias su mokėjimo paslaugų vartotojo informavimu apie būsimą mokėjimą ar mokėjimo operacijų autorizavimu. Galiojantis Bankų įstatymas nustato, kad elektroninius pinigus gali leisti tik kredito įstaiga, turinti išduotą licenciją leisti ir tvarkyti elektroninius pinigus ir išduoti mokėjimo priemones.

Rimas Rudaitis
Seimo kanceliarijos
Komunikacijos departamento
Ryšių su visuomene skyriaus
Vyresnysis specialistas
Tel. 2396132
rsv@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.