Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Ekonomikos komitetas svarstė klausimą dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų mokesčio tarifo ir surinktų lėšų paskirstymo

2011-02-09

Vasario 9 d. Ekonomikos komiteto posėdyje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė pristatė, iš ko susideda viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina 2011 m. Pranešėja pažymėjo, kad gamintojams, kurie elektros energiją gamina naudodami atsinaujinančius energijos išteklius, VIAP lėšų suma 2011 m. nustatoma 87,831 mln. Lt; bendriems šilumos ir elektros energijos gamintojams superkamos elektros energijos VIAP lėšos - 85,71 mln. Lt; VIAP lėšų suma, būtina užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą ir energetikos sistemos rezervus 2011 m., - 347,9 mln. Lt; strateginiams projektams - 92,03 mln. Lt; Atominės energetikos darbo saugumo užtikrinimui, atliekų saugojimui ir laidojimui - 0 Lt; elektros energijos skirstomojo tinklo parengimas atsinaujinančios energijos šaltinių gamybos integravimui - 0 Lt; elektros energijai, gaminamai naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, balansuoti, kurį vykdo perdavimo sistemos operatorius, - 5,3 mln. Lt; VIAP lėšų administravimo sąnaudos - 0,5 mln. Lt. 2011 metų VIAP biudžetas mažinamas 6,4 mln. Lt. Iš viso VIAP lėšos, mokamos VIAP paslaugas teikiančioms elektros energetikos įmonėms, sudaro 613,77 mln. Lt. Prognozuojamas 2011 metų elektros energijos kiekis, kuriam bus pritaikytas mokėjimas už VIAP, - 10.207.887 MWh, iš jų elektros energijos gamybos leidimus turinčių juridinių ar fizinių asmenų, gaminančių elektros energiją ir vartojančių ją savo teritorijoje savo įmonės ūkiniams poreikiams ar tiekiančių elektros energiją jos teritorijoje esančių juridinių ar fizinių asmenų ūkiniams poreikiams, prognozuojamas pagaminti ir (ar) suvartoti elektros energijos kiekis - 621.713 MWh.
Energetikos ministras Arvydas Sekmokas komentavo Įsakymo „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų tiekimo tvarkos aprašo” pakeitimus ir priežastis dėl kurių buvo padaryti šie pakeitimai. Prelegentai atsakė į komiteto narių ir Pramonininkų konfederacijos atstovų klausimus. Komitetas, išklausęs informaciją, nusprendė sprendimą priimti 2011 m. kovo mėn. įvyksiančiame posėdyje.

Zita Jodkonienė,
Ekonomikos komiteto biuro padėjėja(tel. 239 6758)
Cituojant Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus pranešimus, prašom nurodyti šaltinį.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.